Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 17 november 2015 16:14

Algemene Financiële Beschouwingen

Voorzitter,

De Macro Economische Verkenning 2016 en de Miljoenennota 2016, waarover we vandaag spreken, zijn ten minste de afgelopen 5 jaar niet eerder zo nietszeggend en achterhaald geweest als dit jaar.
We zien onder de kop "hervormen als continue opdracht" in hoofdstuk 2 van de Miljoenennota een op-de-borst-klopperij over wat er in feite de afgelopen jaren in Nederland afgebroken is of naar de mening van het kabinet nog verder afgebroken moet worden: het pensioenstelsel, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs.

Bijdrage Gidi Markuszower

Voorzitter,

Een van de beste presidenten van de Verenigde Staten, President Ronald Reagan, was bepaald geen bange leider.

Maar de woorden: 'Ik ben van de overheid, en ik kom u helpen" vond hij angstaanjagend.

Ik begrijp zijn vrees. Overheden worden steeds groter en steeds machtiger. Ook in Nederland.

dinsdag, 13 oktober 2015 11:59

Algemene Politieke Beschouwingen 2015

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,
"Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben". Of te wel "Mijn God, help mij deze dodelijke liefde te overleven".

Deze tekst was te lezen onder een met graffiti vastgelegde afbeelding op de Berlijnse muur, waar op Brezjnev en Honnecker elkaar de socialistische broederkus geven, die de bijzondere broederschap tussen de Sovjet leiders symboliseert.

De Berlijnse muur is gevallen, maar de socialistische dictatuur is gebleven onder de noemer EU. Dictaten worden steeds meer centraal gestuurd en opgelegd en de begroetingen tussen de Europese leiders zijn inniger dan ooit. Zelfs de minister president Mark Rutte van liberale huize is niet wars om Juncker, de leider van de Europese commissie, met deze socialistische broederkus te begroeten. Is het broederlijke liefde of is het een vorm van ideologische onderwerping? Is het een Judaskus, waarmee het Nederlandse volk wordt verraden en opgeofferd aan een droomvlucht, en dit keer heb ik het niet over een Efteling attractie, van de Europese multiculturele samenleving met gelijke rechten in ongelijke gevallen?

dinsdag, 06 oktober 2015 09:31

Rembrandt-deal

Bijdrage Alexander Kops

Voorzitter,

Hier, in deze Kamer, behandelen wij vandaag de beoogde gezamenlijke aankoop van twee Rembrandts door Nederland en Frankrijk. Ja, vandaag 'pas' – want zo was het aanvankelijk niet bedoeld. Vorige week dinsdag, nadat het debat over de Rembrandts in de Tweede Kamer was afgerond, vond hier, in de Eerste Kamer, 's avonds nog snel een spoedoverleg tussen de fractievoorzitters plaats – een extra seniorenoverleg. En waarom? Men wilde de Rembrandt-deal diezelfde avond nog even snel door de Eerste Kamer jassen.

dinsdag, 29 september 2015 10:20

Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Bijdrage Alexander van Hattem

Vz,

Allereerst, dit wetsvoorstel spreekt wat zuinigjes over “goede zorg” en stelt daar een definitie voor. Dit zijn uiteraard basisvereisten, maar wat de PVV betreft moet de lat hoger worden gelegd dan de basis: “excellente zorg” zou voor onze patiënten altijd het doel moeten zijn. Desalniettemin kunnen we met deze wet een stap in die richting zetten.

Dat de behandeling van deze wet over het zomerreces is heen getild, betekent niet dat de invoering van deze wetgeving niet urgent is, integendeel. Het is hoog tijd om patiënten meer zekerheid en duidelijkheid te bieden bij klachten en medische fouten.

dinsdag, 22 september 2015 11:25

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Bijdrage Kees Kok

Voorzitter,

Decennialang is de AOW als inkomensvoorziening op grote schaal versoberd; een wat eufemistische benaming voor de kaalslag op de ooit zo geroemde basisvoorziening voor de oude dag. Onder de argumentatie zo de AOW houdbaar te maken voor later, is de facto een continu sloopproces in gang gezet op gelijke voet met de ingrepen op het terrein van de aanvullende pensioenen. Voor beide dossiers is de constante de budgettair gedreven gelegenheidspolitiek niet gehinderd door enig doortimmerde visie op het  pensioendossier.