Logo PVV Eerste Kamer

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 02 februari 2016 13:56

Debat: Mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Vandaag spreken we in dit huis over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst.

Het toekomstbestendig maken – zegt dat eigenlijk niet al heel veel? Blijkbaar is de publieke mediadienst op dit moment níét toekomstbestendig. Eigenlijk is dat nog te begrijpen ook, want hebben mensen vandaag de dag de publieke omroep nog echt nodig, bijvoorbeeld voor hun informatievoorziening? Nee, niet meer. Ik zou zelfs zeggen: gelukkig niet meer. In de digitale wereld van tegenwoordig komen mensen veelal op andere manieren en via andere kanalen aan hun informatie dan door braaf naar het NOS Journaal te kijken. Internet, online kranten, social media, online aanbieders – noem ze allemaal maar op. Feit is dat Nederlanders steeds minder lineair televisie kijken. Inmiddels besteden zij 61% van hun dagelijkse kijktijd aan het kijken op andere manieren, via andere kanalen. Een halfjaar eerder was dat nog 53%. Het bereik en daarmee ook de relevantie van de publieke omroep nemen af.

dinsdag, 02 februari 2016 13:05

Wet op de jeugdverblijven

Bijdrage Kees Kok

Voorzitter,

Te langen leste ligt er nu eindelijk een wetsvoorstel dat enige regulering beoogt te brengen in toezicht op de jeugdverblijven. Beter gesteld : op de talrijke zogeheten moskee-internaten, voornamelijk Turkse. Want hier gaat het om.

woensdag, 27 januari 2016 12:40

Migratie (Raad van Europa)

13. Joint Debate

13.1 The Mediterranean Sea: a front door to irregular migration
13.2 Organized Crime and Migrants

Today, this Assemblee is again discussing the burning topic of Migration.
Europe is being flooded for years now with violent young angry Muslim men.

dinsdag, 26 januari 2016 12:33

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Voorzitter, na een wat langere voorbereiding dan gebruikelijk spreken we vandaag over de "Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties". Langer dan gebruikelijk omdat er nogal wat te doen is geweest over deze wet.
Het gaat hierbij in het bijzonder om de relatie tussen ZZP'ers en hun opdrachtgevers. We kunnen zonder meer constateren dat ZZP'ers zo langzamerhand een zeer belangrijke niet meer weg te denken rol spelen in onze maatschappij. Niettemin doet zich de vraag voor of de flexibilisering van de arbeidsmarkt die met de komst van de ZZP'er een belangrijke stimulans heeft gekregen, in alle gevallen goed verloopt. Tenminste is er de vrees dat de ongelijke behandeling tussen ZZP'ers en werknemers in loondienst in de fiscale en premiesfeer negatieve effecten met zich brengt. Inmiddels hebben we wel een miljoen ZZP'ers waarvan de meerderheid overigens onder modaal zit. Reden genoeg om zorgvuldig met deze groep mensen om te gaan.

Voorzitter. Wij behandelen vandaag een notitie van de collega's van de VVD. Dat doen wij in de plenaire zaal, omdat er na een jaar overleg nog steeds geen overeenstemming bereikt is over de inhoud. Na talloze discussies in het College van Senioren, waarin geen overeenstemming bereikt kon worden, moet nu dit plenaire debat wel leiden tot een eenduidige visie. Laat ik vooropstellen dat de PVV-fractie elk voorstel toejuicht dat tot doel heeft om de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming te verbeteren en daardoor de gapende kloof tussen burger en politiek te verkleinen, mits dat ook daadwerkelijk het doel is. Eerlijk gezegd hebben wij daar onze twijfels over, juist omdat het voorstel afkomstig is van de VVD.

dinsdag, 22 december 2015 12:26

Wet STROOM

Voorzitter. Ik zal mijn bijdrage eindigen met dat vermaledijde groepsverbod. Laat ik beginnen met de vraag waarom deze wetgeving hier voorbij komt. Dit is allemaal vastgelegd in het energieakkoord, dat in dit huis nooit als zodanig is behandeld. De wetgeving die erop volgt echter wel, zoals nu dus ook weer. De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat het energieakkoord 73 miljard kost als het kabinet aan al zijn doelstellingen wil voldoen. Deze 73 miljard wordt vooral betaald door het mkb en onze huishoudens. Als je het mkb en de huishoudens opzadelt met 73 miljard aan lastenverhoging zal dit uiteraard leiden tot lagere bestedingen en minder werkgelegenheid, wat welvaart kost. Bij de Nationale Energieverkenning aan de overkant kwam er volgens mij ook nog eens 8 miljard aan SDE-subsidies bij. Klopt dat? Moeten wij dat nog bij de 73 miljard optellen?