Logo PVV Eerste Kamer

Ronald Sørensen en Tobias Reynaers

Ronald Sørensen en Tobias Reynaers

Peter van Dijk legt de eed af

Peter van Dijk legt de eed af

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Gabrielle Popken, Marjolein Faber, Marcel de Graaff en Gom van Strien

Gabrielle Popken, Marjolein Faber, Marcel de Graaff en Gom van Strien

Reinette Klever en Mariette Frijters

Reinette Klever en Mariette Frijters

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
woensdag, 16 april 2014 15:08

Algemene Europese Beschouwingen 2014

Mevrouw de voorzitter,

Vandaag bespreken we de “Staat van de Europese Unie”, een document dat - in de beste traditie van dit kabinet van list en bedrog - een samenraapsel is van leugens, verzinsels, wensdenken en halve waarheden. Wat rest, is een eurofiel politiek pamflet, waarmee de kiezer zand in de ogen gestrooid wordt. Deze kiezer weet inmiddels, wat er bedoeld wordt met “het eerlijke verhaal” en ik hoop dat op 22 mei, wanneer de verkiezingen zijn voor het Europees Parlement, diezelfde kiezer dit kabinet laat weten hoe hij denkt over de opeenstapeling van gebroken verkiezingsbeloftes en wanbeleid.

Voorzitter.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken. Daardoor wordt uiteindelijk de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en de sociale omgeving versterkt.

woensdag, 08 januari 2014 12:44

Belastingplan 2014

Voorzitter, aan de orde is het Belastingplan 2014 en een aantal daarmee samenhangende wetten. Laat ik beginnen met de staatssecretaris en zijn ambtelijke ondersteuning te bedanken voor de duidelijke beantwoording van de vragen van mijn fractie. Dat is de afgelopen twee jaar wel eens anders geweest. Duidelijkheid wil natuurlijk niet altijd per se zeggen dat de beantwoording volledig correct is en nog minder dat wij het er altijd mee eens zijn, maar waarderen doen wij die duidelijkheid zeer beslist.

woensdag, 11 december 2013 11:50

Begrotingsdebat SZW - Kees Kok

Voorzitter,
Alvorens in concreto op de begroting van SZW in te gaan, wil mijn fractie enkele opmerkingen maken over het gehele begrotingsproces, waarvan deze debatten voor het eerst onderdeel uitmaken.
In het kader van het Europees semester dient te worden vastgesteld dat de binnenlandse begrotingscyclus een andere tijdsfasering heeft gekregen dan gebruikelijk. Aangezien al in het voorjaar een stabiliteitsprogramma bij de Europese commissie moet worden ingeleverd, wordt de politieke besluitvorming over de begroting verlegd naar het voorjaar. Behandeling van de wetsvoorstellen hebben in feite het karakter gekregen van de formalisering van al vastgelegde afspraken. De rol van het nationale parlement is daarmee gereduceerd tot controleur van de regering waar het immers om Europees vastgelegde afspraken over doelstellingen gaat. Dit gaat ten koste van de medebeslissing en goedkeuring door het parlement vooraf.
De betekenis van het debat is afgenomen en zal naar verwachting nog verder afnemen met name als ook nog contracten zouden worden gesloten tussen de EU en de individuele lidstaten.

Vrz, de Nederlandse agrarische sector is van hoog nivo. Van over de hele wereld komen er belangstellenden naar onze landbouwbedrijven en naar de Universiteit Wageningen om met eigen ogen te aanschouwen hoe zo'n klein landje het toch klaar speelt om de één na grootste exporteur van landbouwproducten te zijn.
De export vertegenwoordigt een bedrag van tientallen miljarden. In 2010 bedroeg de export 65 miljard en in 2011 72 miljard. Gezien de groeiende vraag naar landbouwproducten vanuit o.a. China en Rusland is de verwachting dat de groei nog verder gaat toenemen.

Vrz,

Het voorliggend wetsvoorstel is de eerste in een reeks van vier die de transitie naar een duurzame energiehuishouding moet ondersteunen. De eerste vraag die dan in mij opkomt is, wat is nu eigenlijk duurzaam? Een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Is het b.v. duurzaam om windmolens op land te bouwen? Want wat brengt het nu uiteindelijk op? Want er wordt gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat er zogenaamde peak shearders nodig zijn om windstille periodes te overbruggen. Deze peak shearders gebruiken 20% meer energie, dan een conventionele elektriciteit centrale.