Logo PVV Eerste Kamer

Ronald Sørensen en Tobias Reynaers

Ronald Sørensen en Tobias Reynaers

Gabrielle Popken, Marjolein Faber, Marcel de Graaff en Gom van Strien

Gabrielle Popken, Marjolein Faber, Marcel de Graaff en Gom van Strien

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Reinette Klever en Mariette Frijters

Reinette Klever en Mariette Frijters

Peter van Dijk legt de eed af

Peter van Dijk legt de eed af

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
maandag, 12 januari 2015 07:57

Belastingplan 2015

Voorzitter, ik vind dat wij niet vaak genoeg stil kunnen staan bij het gegeven dat alle uitgaven van de overheid eerst verdiend moeten worden en dat belastingheffing op die verdiensten een noodzakelijk kwaad is om overheidsuitgaven te bekostigen.
De Begroting hebben we een aantal weken geleden behandeld en hierin is ons toch vooral de geldsmijterij van de regering opgevallen. Vandaag is dus het Belastingplan aan de orde, waarin we zien hoe we die vele miljarden euro’s aan subsidies en de verspilling gaan financieren. Dat gebeurt ieder jaar weer door de toch al verfijnde belastingwerktuigen nog wat verder aan te scherpen.
Dat dat niet eenvoudig is zal duidelijk zijn, het kabinet laat dat het liefst zo gebeuren dat de gekwelde burger net niet in opstand komt. Soms gaat dat fout, zoals twee jaar geleden met de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en dan moeten de duimschroeven net even wat opgelost worden. Als de burger dan net een beetje bij bewustzijn gekomen is dan komt de naheffing. De schroeven worden weer wat aangedraaid. Sommige mensen waren die afspraak uit 2012 al weer vergeten, toen de inkomensafhankelijk premie net wat te zwaar bleek moest er toch wat voor in de plaats komen. De algemene heffingskorting werd inkomensafhankelijk. Daarmee worden we dan dit en volgend jaar geconfronteerd. En jawel hoor het zijn precies weer de hard werkende Henk en Ingrid die de grootste naheffing krijgen. De groep mensen die het hardst werkt, de mensen die zich keihard inzetten voor hun bedrijf of organisatie, overuren moeten maken en mensen in de zorg die onregelmatige diensten draaien, mensen in ploegendiensten die extra uren maken. Zij allemaal  krijgen die naheffing het hardst op hun bord.

Voorzitter,

Onder het motto van “noodzakelijk onderhoud” en het wegnemen van “enkele knelpunten” dient dit wetsvoorstel nog even op de late maandag,- en dinsdagavond door de Senaat te worden gejast. De urgentie om de spelregels voor het financieel beleid van de pensioenfondsen aan te scherpen en per 2015 in te laten gaan, is kennelijk levensgroot; en ieder geval groter dan de doorgeschoven behandeling van de wet inzake de topinkomens. Een navrante constatering. Het is makkelijker de grote amorfe groep pensioendeelnemers te pakken dan de grootverdieners. Om niet te dicht tegen de Statenverkiezingen te komen, worden ook politieke spelletjes helaas niet geschroomd in de hoop dat men het tegen die tijd is vergeten. De klap komt toch immers later. Kritisch denkenden worden op voorhand onder druk gezet; het belang van de burger is geen enkele overweging.

Regering gaat dit bedrag zonder toestemming van de eerste kamer op 30 december aan Brussel betalen. Fractievoorzitter Faber heeft een brief verstuurd naar de kamer voorzitter om de Minister ter verantwoording te roepen in de Senaat.

Faber: "1,1 miljard extra te betalen is al een gotspe en dan ook nog zonder toestemming van de Eerste kamer. Dit zegt iets over het democratische gehalte van dit kabinet."

Bijlage: brief aan de kamervoorzitter

Nadere informatie : Marjolein Faber 0611534089

Eerste termijn.

Voorzitter.

Ik val meteen maar met de deur in huis. Geen oneliners en geen diepzinnige spreuken dit keer. De beide wetten die we vandaag en morgen gezamenlijk behandelen, versterken met elkaar de macht van de zorgverzekeraars. Het zijn de zorgverzekeraars die mogen investeren, het zijn de zorgverzekeraars die een belang mogen en ook zeker zullen nemen en het zijn de zorgverzekeraars die sturingsmogelijkheden krijgen en de patiënt buiten spel zetten. Het is ongehoord dat er zo veel macht overgaat naar de zorgverzekeraars. Hoewel de wet er nog niet door is, schenden zorgverzekeraars het hinderpaalcriterium reeds in hun polissen voor volgend jaar. Zorgaanbieders en patiënten worden volledig buiten spel gezet.

De zorgverzekeraars hebben in 2013 opnieuw meer winst geboekt. De zogenaamde "grote vier" (Zilveren Kruis Achmea, CZ, Menzis en VGZ), die samen ruim 90% van de gehele markt in handen hebben, verdienden vorig jaar 1,4 miljard euro. Dat is het vierde achtereenvolgende jaar dat er flink geplust wordt. Inmiddels heeft men bijna 10 miljard euro in kas en intussen stijgen de zorgpremies!

Voorzitter.

We praten hier over een voorstel om winst te gaan uitkeren terwijl voor veel ziekenhuizen niet eens duidelijk is of ze het afgelopen jaar winst hebben gemaakt en, zo ja, hoeveel. Er is een totaal gebrek aan transparantie over de financiële situatie van de ziekenhuizen en daarom moet er volgens onze fractie dan ook snel worden gewerkt aan een transparanter bekostigingssysteem. Niet alleen ontbreekt het inzicht in de kwaliteit van een behandeling, maar ook zijn de tarieven schimmig. Een operatie aan de wervelkolom kost in het ene ziekenhuis €400 en in het andere €3.000. Dit weten we aan de hand van de passantentarieven. Wat de gewone tarieven zijn, weet niemand. Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat marktwerking juist uitgaat van het vergelijken van prijs- kwaliteitsverhoudingen tussen concurrenten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Ook dit is een mankement dat eerst moet worden opgelost. Kan de minister reflecteren op beide genoemde mankementen? Is zij met ons van mening dat een pas op de plaats beter is dan de vlucht naar voren met alle risico’s van dien?

Het wetsvoorstel grijpt volgens onze fractie ongekend diep in op ten eerste de kwaliteit, ten tweede de doelmatigheid, vervolgens de toegankelijkheid van de medisch-specialistische zorg, maar ook op de democratische verhoudingen. Ik zal dit nader toelichten.

dinsdag, 25 november 2014 16:52

Spreektekst WLZ - Gabrielle Popken

Vz,

Afgesloten van  de buitenwereld, geen vriendelijk praatje met het personeel, niet naar buiten kunnen, niet naar het toilet kunnen, 1 keer per week kunnen douchen…

Het kabinet  komt haar belofte na van ‘strenger’ straffen.....NIET van criminelen die beroven of  mishandelen…

NEE, van onze ouderen en gehandicapten, wiens zorg wordt afgepakt….. die aan hun lot worden overgelaten.

Onder het mom van  het ‘hervormen’  en de zogenaamde participatiemaatschappij  slaat deze wet over 37 dagen de hakbijl in de wortels van onze verzorgingsstaat.  Waar vadertje Drees ouderen een onbezorgde dag gaf, breekt de PvdA deze onbezorgde dag genadeloos af.