Logo PVV Eerste Kamer

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 22 maart 2016 11:42

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998

Bijdrage van René Dercksen

Voorzitter. Enkele weken geleden werd in dit huis een wet voor klokkenluiders aangenomen. Het doel van die wet is enig comfort te bieden aan hen die maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen. De PVV heeft, zoals bekend, grote affiniteit met klokkenluiders. Elk lid van onze fractie voelt zich min of meer een klokkenluider, zeker op zo'n inktzwarte dag als vandaag. Ik ben van plan om ook nu weer in dit debat de klok, die velen niet willen horen, te luiden. Ik ben van plan om duurzame misstanden en misverstanden aan te kaarten. Ik sluit niet uit dat, net als de vorige keer, een aantal collega's een aantal zaken zal horen die het eerder nog niet te horen heeft gekregen. Ik moet op zo'n moment toch in de richting van mevrouw Vos kijken.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag bespreken wij een initiatiefvoorstel dat iedereen sympathiek in de oren zal klinken. Het beoogt de woningmarkt toegankelijker te maken voor jongeren. Het maakt tijdelijke huurcontracten mogelijk voor jongeren, door het aanbrengen van enkele wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

dinsdag, 15 maart 2016 15:41

Omgevingswet

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

De Omgevingswet die we hier vandaag behandelen ligt voor om ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland efficiënter mogelijk te maken, zoals nieuwe of bredere autosnelwegen om files aan te kunnen pakken. Nóg trager dan deze files zijn immers de procedures om wegen aan te kunnen leggen. Vele tientallen jaren zijn geen uitzondering, zoals bij de A4 Midden-Delfland en de N69 ten zuiden van Eindhoven. Noodzakelijke economische ontwikkelingen worden veel te vaak door te lange procedures gedwarsboomd, wat niet alleen onnodig veel geld kost, maar ook ten koste gaat van werkgelegenheid. Beroepsbezwaarmakers als gesubsidieerde milieuorganisaties kunnen hiertegen als collectief of algemeen belanghebbenden schier eindeloos procederen op kosten van de belastingbetalende burger. Het gebruik van ruimte in Nederland is een voortdurend conflict tussen overheid, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Een situatie die steeds complexer wordt, niet in de laatste plaats door steeds stringentere EU-bemoeizucht, zoals Natura-2000 maatregelen. Dat de Omgevingswet ruimtelijke procedures moet vereenvoudigen en versnellen maakt dat de geest van deze wet in beginsel positief is.

dinsdag, 08 maart 2016 14:41

Algemene Europese beschouwingen

Vrz,

het Five President rapport is geschreven door Juncker in nauwe samenwerking met Tusk, Dijsselbloem, Draghi en Schultz. In dit geschrift van deze bende van vijf, vijf zelfbenoemde presidenten, is te lezen hoe het Nederlandse volk monddood gemaakt moet worden en geknecht.
Wij mogen dan wel één keer in de vijf jaar gaan stemmen voor het Europees Parlement. Maar voor wat, voorzitter? Een parlement dat enkel ja of nee mag zeggen over voorgekookte Europese wetgeving afkomstig van de niet gekozen Europese Commissie.
De kiezer komt amper zijn stoel uit om naar de stembus te gaan om de politieke elite in het Europese zadel te houden, wier grootste nachtmerrie is de groeiende aanhang van de anti EU partijen. Oftewel de populisten, die wél naar de kiezers luisteren.

dinsdag, 01 maart 2016 17:09

Debat Onderwijstoezicht

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Kwaliteit, daar gaat het om: kwalitatief goed onderwijs. Daar is in de Tweede Kamer al veel over gesproken – ook over de definitie van kwaliteit. In de Tweede Kamer werd al snel geconcludeerd dat een eenduidige definitie van onderwijskwaliteit eigenlijk niet goed mogelijk is. Er worden wel minimumkwaliteitseisen aan het onderwijs gesteld. Dat zijn de zogenaamde deugdelijkheidseisen. De initiatiefnemer, de heer Bisschop, heeft die de ruggengraat van de onderwijskwaliteit genoemd, de kern van kwalitatief goed onderwijs.

dinsdag, 01 maart 2016 14:58

Debat - Huis voor Klokkenluiders

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, wij voeren vandaag een bijzonder debat. Het is met name bijzonder, omdat de verschillen in opvatting tussen de partijen die vandaag deelnemen aan het debat, zeer klein zijn. Immers, allemaal erkennen wij de waarde die klokkenluiders hebben voor de maatschappij. De imposante rij indienders tegenover mij laat dat al zien. Allemaal vinden wij dat klokkenluiders goed beschermd en ondersteund moeten worden. Het gaat dan ook om bijzondere mensen.