Voorzitter,

Laat ik maar meteen tot de kern komen. In dit debat over de verhouding tussen de centrale overheid en de decentrale overheden staat voor de PVV de positie van de volksvertegenwoordiging centraal en dan met name de kaderstellende en controlerende rol van de verschillende volksvertegenwoordigingen. Want ongeacht de wijze waarop het stelsel wordt ingericht qua taken en financieringsconstructies: de democratische sturing en controle is in alle gevallen cruciaal. En op dit moment schort het daaraan behoorlijk.

woensdag, 17 maart 2021 14:09

Wetsvoorstellen huurprijzen

Bijdrage Alexander van Hattem 16 maart

Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)
Tijdelijke huurkorting (35.516)
Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)

Voorzitter,
Nadat deze Kamer afgelopen jaar moties heeft aangenomen om te komen tot een huurstop, een tijdelijke bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije sector heeft minister Ollongren herhaaldelijk geweigerd deze moties onverkort uit te voeren.

woensdag, 10 maart 2021 10:34

Invoeringswet EOM

Bijdrage Alexander van Hattem - 9 maart 2021

Voorzitter,
De gelegenheid maakt de dief. Met dat spreekwoord in gedachten moeten we naar dit wetsvoorstel kijken voor de invoeringswet van het Europees Openbaar Ministerie. De gelegenheid voor diefstal en fraude met EU-middelen wordt immers ruimschoots door het Europese miljarden-herverdeelmechanisme geschapen en op haar beurt gevoed door dit kabinet Rutte met ons belastinggeld.

Vrz,

de overname van de gemeentelijke landbouwschool van Wageningen in 1876 door de overheid was het begin van Rijkslandbouw onderwijs.
Het was de eerste stap van samenwerking tussen boeren, wetenschap en onderwijs met als resultaat: een agrarische sector die zich ontwikkelde tot internationaal topniveau én een gemeentelijke landbouwschool die uitgroeide tot een universiteit met wereldfaam.

Voorzitter,
Vooropgesteld, de PVV wil deze wet controversieel verklaren nu het niet gepast is dat een demissionair kabinet een zo verstrekkend wetsvoorstel indient wat de grondrechten van onze burgers ernstig inperkt. Derhalve zou dit wetsvoorstel vandaag dan ook niet behandeld moeten worden.

woensdag, 20 januari 2021 16:35

Correctief referendum

Vz,
Nadat D66-minister Ollongren in 2018 het voor haar kabinet onwelvallige raadgevend referendum van de Nederlandse kiezers heeft afgepakt, ligt er nu eindelijk weer een wetsvoorstel om referenda mogelijk te maken. Dit dankzij het initiatiefvoorstel van de heer Van Raak, waarvoor dank. Maar dus niet vanuit de koker van de minister van BZK, terwijl haar argumentatie bij de intrekking van de Wet op het raadgevend referendum juist was dat deze ingetrokken moest worden om ‘iets beters’ in de plaats te laten komen.

Inbreng Marjolein Faber
14-12-2020

Vrz,
sinds 2013 is er in Nederland een verbod op de pelsdierhouderij. Ook de PVV stemde destijds voor het verbod in het kader van dierenwelzijn.
Dat de nertsenhouders hun activiteiten nog konden voortzetten komt door de lange overgangtermijn die eindigt op 1 januari 2024.
Mede door deze lange termijn, onderdeel van het het flankerend beleid van het betreffende wetsvoorstel uit 2013, kwam de pelsdierhouderij niet in aanmerking voor een vergoeding.