Bijdrage AWJA van Hattem
Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35.741)

Voorzitter,

Bij de behandeling van deze Grondwetswijziging in eerste lezing op 9 februari vorig jaar heb ik al uitgebreid betoogd dat wat de PVV betreft dit een volstrekt onnodige en overbodige aanpassing is van artikel 1 van de Grondwet. Kortweg: de zinsnede in de huidige bepaling “op welke grond dan ook” ondervangt de gestelde aanvullingen al volledig.

dinsdag, 18 oktober 2022 15:00

Algemeen politieke beschouwingen

Vrz,

Nederland was ooit de natie waar de burgers op hoogtijdagen de Nederlandse vlag uit hingen en dikwijls drapeerde met de oranje wimpel.
Maar afgelopen Prinsjesdag uitten boze en vooral bezorgde burgers hun wanhoop met omgekeerde vlaggen en boegeroep.
Terwijl het blijft bij wat geleuter in het coalitieakkoord over "herstel van vertrouwen tussen de burger en het kabinet, zet dit kabinet vol de aanval in tegen diezelfde burger.

dinsdag, 04 oktober 2022 21:13

35531 Wijziging van de Mijnbouwwet

35531 Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Vrz,

Klimaatverandering veroorzaakt door de mens is voor de groene fanatici boven alle twijfel verheven. Bevlogen trachten zij kritische geluiden te smoren.
Als een vorm van aflaat worden er miljarden euro's belastinggeld in het klimaatputje gestort.
Of het zin heeft maakt niet uit, zolang je er maar een goed gevoel aan overhoudt.
De vraag is of dit goede gevoel wel duurzaam is of dat de torenhoge energie rekening gaat leiden tot afvalligheid.

Vrz,
CETA is een gemengd verdrag dat gemengde gevoelens oproept.
Met dank aan de Brusselse kameraden hebben we over een aanzienlijk deel van het verdrag al lang niets meer te vertellen, laat staan nog iets te besluiten.
De tijd dat wij nog zelf over onze handelsakkoorden en wederzijdse investeringen gingen met andere landen is voorbij. Deze bevoegdheden zijn allang verkwanseld en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de EU. Het gedeelte van CETA die onder deze EU bevoegdheid valt is dan ook al sinds 21 september 2017 in werking.

Voorzitter, het Nationaal Groeifonds heeft als doel het beschikbaar stellen van financiële middelen om het duurzaam verdienvermogen te vergroten, zo lees ik in de wet. Bij dit soort onbegrijpelijk elitair links taalgebruik zijn wij PVV'ers altijd onmiddellijk op onze hoede, want wij zien wel elke dag de gevolgen van de duurzaamheidspolitiek van dit kabinet. Zoals energiearmoede, inmiddels al bij 1,5 miljoen gezinnen. Gierende inflatie. De Nederlandse inflatie is volgens de laatste cijfers van Eurostat maar liefst 11,9% en daarmee de op drie na hoogste in de Europese Unie. Alleen in enkele ministaatjes als Estland en Litouwen gingen de prijzen nog forser omhoog dan bij ons.

dinsdag, 07 juni 2022 17:00

Algemene Europese Beschouwingen

Vrz,
al eeuwen lang hebben wij de wereldzeeën bevaren en zijn wij de strijd aangegaan tegen het water.
Wij hebben ons land droog gelegd en onze vruchtbare delta heeft ons voedselveiligheid en zekerheid gegeven. Onze boeren werden de besten ter wereld en hebben de laagste milieu-impact ter wereld. 

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455)
Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670)

Voorzitter, vandaag behandelen we twee wetsvoorstellen die de huidige minister uit de erfenis van haar ambtsvoorganger heeft meegekregen en waarvan zij de behandeling heeft voortgezet. Deze wetsvoorstellen zijn dus nog het geesteskind van voormalig BZK-minister Ollongren en die getuigen ook duidelijk van het wereldbeeld van haar D66-Republiek Amsterdam: experimenteren met een nieuw design voor ons democratisch proces alsof het nieuw hip avantgardistisch concept is in een Grachtengordelbistro en in een wereld zonder grenzen het de mondiaal denkende expat zo comfortabel mogelijk maken.