Dank u, voorzitter. Het is goed dat de Kamer vandaag bijeengekomen is om het debat te voeren en te stemmen over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, opdat de lokale volksvertegenwoordigers weer gaan beraden en besluiten. Niet dat ze dat nu niet zouden kunnen. We hebben nu te maken met de situatie waarin, rekening houdend met de regels van het RIVM, er in diverse gemeenten en provincies toch onvoldoende vertegenwoordigers zijn te vinden die zich moreel verplicht voelen om te voorzien in een quorum. Ik kan mij niet voorstellen dat het merendeel van deze volksvertegenwoordigers niet naar de supermarkt gaat, waar caissières en vakkenvullers gestaag doorgaan met hun werk. Hulde voor deze mensen!

dinsdag, 17 december 2019 10:30

Spoedwet aanpak stikstof

Vrz,
nadat dit kabinet geknecht door de EU en aangemoedigd door de milieuclubs, een stikstof probleem heeft gecreëerd, komt deze regering niet met een spoedwet, maar een prutswet.
De noodwet geïnitieerd door de PVV, die daadwerkelijk een half jaar lucht had kunnen geven aan de boeren en de bouwers werd 2 weken geleden genadeloos afgeschoten in de Tweede Kamer.

Vrz,
de basis van de EU was economische samenwerking.
Echter begint het steeds meer te lijken op economische tegenwerking!
Terwijl onze boeren zich suf innoveren om hun bedrijven op de rit te houden, trekt dit kabinet samen met de Europese Commissie het groene wurgtouw om onze agrarische sector steeds strakker aan. Dit terwijl juist ónze agrarische sector internationaal een grote voortrekkersrol heeft. Niet alleen zijn de Nederlandse agrarische producten van hoge kwaliteit, ze hebben óók nog eens de laagste milieu impact ter wereld.

Vrz,
het voorliggende wetsvoorstel "verbod op kolen bij elektriciteitsproductie" vloeit voort uit de grote groene misleiding.
De westerse mens met haar consumptieve gedrag zou verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en zou iedereen de misère in sleuren in haar verlangen naar welvaart.

dinsdag, 29 oktober 2019 16:00

Algemeen Politieke Beschouwingen

29 oktober 2019
Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

de gewone man en de gewone vrouw hebben steeds minder te zeggen over hun leven.
De politieke elite heeft hen uitgeleverd aan de EU en de VN, die vervolgens het leeuwendeel van de wetgeving en beleid bepalen van mondiaal delen en denken.
Nog even en dan mogen wij nog enkel beslissen over de glasbak.

Voorzitter, ondanks dat de Nederlandse zuivelproducten wereldfaam genieten en de Nederlandse melkveehouderij van zeer hoog niveau is, wordt de melkveehouderij dikwijls weggezet als een soort milieucriminelen. Ten onrechte wordt een groot deel van het zogenaamde klimaatprobleem bij hen op het bordje geschoven.

Voorzitter,

De bedoeling van voorliggend wetsvoorstel is het verruimen van de mogelijkheid om wethouders en gedeputeerden een ontheffing te verlenen voor het woonplaatsvereiste. Wethouders zijn immers wettelijk verplicht om woonachtig te zijn in de gemeente die zij besturen, hetzelfde geldt bij gedeputeerden voor hun provincie. De gemeenteraad of Provinciale Staten is bevoegd om daar een uitzondering op te maken, door een ontheffing te verlenen voor één jaar. Na een jaar kan deze ontheffing – slechts in bijzondere gevallen – steeds opnieuw met één jaar verlengd worden. De minister wil met voorliggend wetsvoorstel ervoor zorgen dat deze ontheffing in principe nog slechts eenmaal per bestuursperiode hoeft te worden gegeven.