Vrz,
het voorliggende wetsvoorstel "verbod op kolen bij elektriciteitsproductie" vloeit voort uit de grote groene misleiding.
De westerse mens met haar consumptieve gedrag zou verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en zou iedereen de misère in sleuren in haar verlangen naar welvaart.

dinsdag, 29 oktober 2019 16:00

Algemeen Politieke Beschouwingen

29 oktober 2019
Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

de gewone man en de gewone vrouw hebben steeds minder te zeggen over hun leven.
De politieke elite heeft hen uitgeleverd aan de EU en de VN, die vervolgens het leeuwendeel van de wetgeving en beleid bepalen van mondiaal delen en denken.
Nog even en dan mogen wij nog enkel beslissen over de glasbak.

Voorzitter, ondanks dat de Nederlandse zuivelproducten wereldfaam genieten en de Nederlandse melkveehouderij van zeer hoog niveau is, wordt de melkveehouderij dikwijls weggezet als een soort milieucriminelen. Ten onrechte wordt een groot deel van het zogenaamde klimaatprobleem bij hen op het bordje geschoven.

Voorzitter,

De bedoeling van voorliggend wetsvoorstel is het verruimen van de mogelijkheid om wethouders en gedeputeerden een ontheffing te verlenen voor het woonplaatsvereiste. Wethouders zijn immers wettelijk verplicht om woonachtig te zijn in de gemeente die zij besturen, hetzelfde geldt bij gedeputeerden voor hun provincie. De gemeenteraad of Provinciale Staten is bevoegd om daar een uitzondering op te maken, door een ontheffing te verlenen voor één jaar. Na een jaar kan deze ontheffing – slechts in bijzondere gevallen – steeds opnieuw met één jaar verlengd worden. De minister wil met voorliggend wetsvoorstel ervoor zorgen dat deze ontheffing in principe nog slechts eenmaal per bestuursperiode hoeft te worden gegeven.

donderdag, 18 april 2019 17:26

Algemene Europese Beschouwingen

In het verleden was Nederland vol enthousiasme een van de grondleggers van de Europese Unie. Het resultaat is dat we nu vervallen zijn tot een wingewest. Onze gulden werd verkwanseld en afgepakt, bij de omwisseling naar de euro werden de Nederlanders dom gehouden en stiekem beroofd van 10% van hun bezit, omdat anders de totstandkoming van de euro in gevaar was gekomen. En die euro was nodig om op te trekken naar één groot Europa, economisch, sociaal, fiscaal en compleet met een eigen ordedienst.

vrijdag, 05 april 2019 16:22

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij

Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

Voorzitter,

Allereerst dank aan de heer Van der Staaij (SGP) als initiatiefnemer voor dit wetsvoorstel, evenals aan de heer Herben (Lijst Pim Fortuyn) als mede-initiatiefnemer.

woensdag, 20 maart 2019 14:59

Verzamelwet Brexit

Voorzitter. Menigeen herinnert zich de legendarische woorden van Margaret Thatcher: "I want my money back!" Zij stond voor de Britse belangen. Zij stond haar mannetje en het verhaal gaat dat de onbuigbare Thatcher de Duitse premier Helmut Schmidt dusdanig tot wanhoop bracht dat hij met meubels begon te gooien. Een slechte verliezer dus.