woensdag, 06 februari 2019 15:16

Wijziging wet op de kansspelen

Vz, twee wetsvoorstellen vandaag. Modernisering speelcasinoregime en de wet op de kansspelen op afstand, gokken op internet en laat ik daar mee beginnen.

woensdag, 06 februari 2019 15:07

Klimaatenveloppe

Voorzitter, vandaag bespreken we de zogenaamde ‘klimaat enveloppe’, een wijziging van de begrotingsstaat van Binnenlandse Zaken om de klimaatkolder uit het regeerakkoord van Rutte te faciliteren. Deze klimaatenveloppe zal bij onze burgers via de blauwe belastingenveloppe op de deurmat ploffen en daarbovenop mogen zij zich ook nog blauw gaan betalen aan de investeringen die de minister wil gaan afdwingen om Nederland aardgasvrij te maken.

dinsdag, 29 januari 2019 15:00

Betoog integriteit

29 januari 2019
Marjolein Faber

Vrz,

Binnen de politiek speelt beeldvorming een cruciale rol. Ook in deze kamer die dikwijls liefkozend de chambre de réflexion wordt genoemd, maar waar eigenlijk de zweem hangt van de Haagse achterkamertjes.

donderdag, 20 december 2018 17:06

Spreektekst Wet Opslag Duurzame Energie (ODE)

Voorzitter;

Net als eind vorig jaar sta ik hier weer namens heel veel Nederlanders die straks weer fors extra moeten betalen voor hun energierekening.
Wederom moet op de laatste vergaderdag van het jaar het verhoogde ODE-tarief er nog even worden doorgejast.
De duimschroeven worden per jaar strakker aangedraaid;

18-12-2019

Marjolein Faber

Vrz,

nadat Nederland eerst is uitgeleverd aan de machtswellustelingen van Brussel, die nu al meer dan 50% van onze wetgeving dicteren, is de Nederlandse politieke elite klaar voor de volgende desastreuze stap.
Om de Nederlandse invloed nog kleiner te maken, tilt deze regering het beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar mondiaal niveau en rolt zij enthousiast de politieke agenda uit van de Verenigde Naties, afgekort de VN, om de zelfbeschikking van het Nederlandse volk totaal te vernietigen.

EK begroting J&V asiel en migratie 18-12-2018

Voorzitter,
Bij de beleidsprioriteiten spreekt deze begroting over migratie die “goed aansluit op de draagkracht en en behoefte van de Nederlandse samenleving”. Als we dat als uitgangspunt nemen, zijn er heel wat vragen en opmerkingen te maken bij het migratie- en asielbeleid wat dit kabinet Rutte III uitvoert.

P E R S B E R I C H T

Senator Marjolein Faber is opnieuw de lijsttrekker voor de PVV Eerste Kamerverkiezingen in 2019.

Geert Wilders is blij dat Marjolein Faber opnieuw de lijst wilt aanvoeren:

‘’Een kanjer van een vrouw die als geen ander het onversneden PVV-geluid in de Eerste Kamer vertolkt! Gefeliciteerd Marjolein!‘’