Logo PVV Eerste Kamer

Door Ir. Drs. Gom van Strien

NRC 26-6-2014: De Fransen weigeren drugs mee te tellen en daardoor blijft de economie 2 miljard euro kleiner. „Niet iedereen heeft dezelfde interpretatie van de EU-regels”, liet het Franse statistiekbureau weten.

Om aan de nog steeds voortgaande onduidelijkheid over de Nederlandse afdracht aan Brussel een einde te maken heeft Gom van Strien, woordvoerder Financiën voor de PVV in de Eerste Kamer, in de Vaste Commissie Financiën het initiatief genomen om tot een deskundigenbijeenkomst met het CBS te komen. Vooruitlopend hierop heeft hij alvast een aantal vragen aan het CBS schriftelijk ingediend.

Gepubliceerd in Vragen
donderdag, 04 juli 2013 09:45

Vragen inzake hernieuwbare energie

Vragen van het lid Van Strien (PVV) aan de minister van Economische Zaken op 25 juni 2013 inzake hernieuwbare energie.

Gepubliceerd in Vragen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Gom van Strien