Logo PVV Eerste Kamer

Fractieleden

1. Marjolein Faber

Marcel de Graaff
Fractievoorzitter P.V.V. Eerste Kamer. Eerste Kamer

Marjolein Faber is op 7 juni 2011 geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor de PVV. In de Eerste Kamerfractie van de PVV is zij fractie voorzitter, woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en onder voorzitter van de commissie Immigratie en Asiel. Marjolein is tevens fractievoorzitter van de PVV fractie in de Staten van Gelderland.

Mail Marjolein!

2. Gom van Strien

Gom van Strien
Vice Fractievoorzitter P.V.V. Eerste Kamer

Gom van Strien is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Gom is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor de Verzoekschriften.
Hij is woordvoerder Financiën.

Mail Gom!

3. Ronald Sørensen

Ronald Sörensen
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Ronald Sørensen is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Ronald is woordvoerder Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken.

Mail Ronald!

4. Tobias Reynaers

Tobias Reynaers
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Tobias Reynaers is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Tobias is voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening en woordvoerder Veiligheid en Justitie.

Mail Tobias!

5. Gabriëlle Popken

Gabriëlle Popken
 
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Gabriëlle Popken is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Gabriëlle is woordvoerder Immigratie & Asiel/JBZ Raad.

Mail Gabriëlle!

6. Mariëtte Frijters-Klijnen

Mariëtte Frijters
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Mariëtte Frijters-Klijnen is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Mariëtte is woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mail Mariëtte!

7. Peter van Dijk

Peter van Dijk
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Peter van Dijk is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Peter is vice voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en woordvoerder Korel en Europese Samenwerkingsorganisaties.

Mail Peter!

8. Martin van Beek

Martin van Beek
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Martin is sinds 2 oktober 2012 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Martin is woordvoerder Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

 

 

9. Kees Kok

Kees Kok
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Kees is sinds 2 oktober 2012 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Kees is woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

10. Alexander Kops

 
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief