Voorzitter,

Het verkrijgen van het Nederlanderschap hoort geen formaliteit te zijn en al helemaal geen vanzelfsprekendheid: het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is iets bijzonders, wie dit verkrijgt aanvaardt het Nederlandse staatsburgerschap, met de daaraan verbonden rechten en plichten. Dit hoort niet vrijblijvend te zijn, niet louter het verkrijgen van een Nederlands paspoort als ticket tot de Nederlandse verzorgingsstaat, maar slechts voorbehouden aan wie oprecht een ambitie heeft om als Nederlander te bouwen aan de toekomst van ons land, met onomstotelijk onze Nederlandse waarden- en normen als uitgangspunt.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,

In tijden van grote verandering is het de kunst om bij confrontatie met urgent maatschappelijke problemen, niet te vervallen in snelle en weinig doordachte reflexen. Het is beter, zo niet noodzakelijk, om eerst altijd goed na te denken over de functievervulling van het recht, waar het gaat om begrippen als ordening, regulering en sturing. Daarvan komt vaak weinig terecht of de inzet van het recht levert zelfs onbedoelde of averechtse effecten op. Het idee van functionaliteit (een goede sociale ordening) verdwijnt daarmee naar de achtergrond. In dit geval zou het gaan om het scheppen van een soort normatief kader om op basis van gedeelde waarden en opvattingen, nieuwkomers te bewegen om als eigentijdse burger actief deel te nemen aan onze maatschappij. De gedachte van sociale cohesie is daarbij leidend.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 10 maart 2015 16:10

Debat : wetsvoorstel taaleis WWB

Debat 10 maart 2015 over wetsvoorstel 33 975 (Wijziging van de wet werk en bijstand ivm. toevoeging eis tot beheersing van de Nederlandse taal -Wet taaleis WWB)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Op 24 juni vorig jaar mocht deze kamer de Participatiewet en de wet Maatregelen werk en bijstand bespreken. Deze WWB is inmiddels onderdeel geworden van de Participatiewet. Ik zal de fundamentele kritiek van mijn fractie daarover hier niet herhalen; die bewaar ik nog wel voor het debat over de Quotumwet.

Gepubliceerd in Spreekteksten