Logo PVV Eerste Kamer

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 24 mei 2016 16:57

Debat verbeterde premieregeling

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

Sinds eind 2013 is de toenemend lage rente een steeds groter probleem geworden voor de pensioenfondsen en hun deelnemers. Het besluit van de ECB baas Draghi om maandelijks zo’n 60 miljard uit het raam te gooien en tegelijkertijd de rente naar nul te schroeven, heeft de pensioenfondsen nog sterker onder water gedrukt. Onder de titel van “kwantitatieve verruiming” is door deze kamikazepiloot/illusionist (ik citeer slechts) gratis geld gecreëerd om de inflatie en de economie aan te jagen. “Whatever it takes” was zijn motto, tot en met het opkopen van probleemleningen van banken aan toe. Zelfs gratis iedereen 1000 euro geven (niet te verwarren met die andere 1000 van Rutte) wordt niet uitgesloten.  Allemaal wilde acties en ook nog op kosten van de Noordelijke landen en in dit geval de pensioendeelnemers.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag spreken wij over energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders. Kort gezegd in gewone mensen-taal: door duurzame renovatie van huurwoningen moeten de energiekosten naar nul gaan en huurders betalen geen energierekening aan een energiebedrijf meer maar in plaats daarvan een vergoeding aan hun verhuurder.

dinsdag, 12 april 2016 15:18

Wet Doorstroming Huurmarkt

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. De gebrekkige doorstroming op de huurmarkt is al jaren een probleem, dat zullen weinigen ontkennen. Dat de overheid hier iets aan probeert te doen door de mensen die in een sociale huurwoning zitten, een handje te helpen bij het doorstromen, daar is de PVV op zich niet tegen. Maar de manier waaróp deze wet de doorstroming poogt te bevorderen, stuit bij ons op een aantal fundamentele bezwaren.

dinsdag, 22 maart 2016 11:42

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998

Bijdrage van René Dercksen

Voorzitter. Enkele weken geleden werd in dit huis een wet voor klokkenluiders aangenomen. Het doel van die wet is enig comfort te bieden aan hen die maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen. De PVV heeft, zoals bekend, grote affiniteit met klokkenluiders. Elk lid van onze fractie voelt zich min of meer een klokkenluider, zeker op zo'n inktzwarte dag als vandaag. Ik ben van plan om ook nu weer in dit debat de klok, die velen niet willen horen, te luiden. Ik ben van plan om duurzame misstanden en misverstanden aan te kaarten. Ik sluit niet uit dat, net als de vorige keer, een aantal collega's een aantal zaken zal horen die het eerder nog niet te horen heeft gekregen. Ik moet op zo'n moment toch in de richting van mevrouw Vos kijken.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag bespreken wij een initiatiefvoorstel dat iedereen sympathiek in de oren zal klinken. Het beoogt de woningmarkt toegankelijker te maken voor jongeren. Het maakt tijdelijke huurcontracten mogelijk voor jongeren, door het aanbrengen van enkele wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

dinsdag, 15 maart 2016 15:41

Omgevingswet

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

De Omgevingswet die we hier vandaag behandelen ligt voor om ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland efficiënter mogelijk te maken, zoals nieuwe of bredere autosnelwegen om files aan te kunnen pakken. Nóg trager dan deze files zijn immers de procedures om wegen aan te kunnen leggen. Vele tientallen jaren zijn geen uitzondering, zoals bij de A4 Midden-Delfland en de N69 ten zuiden van Eindhoven. Noodzakelijke economische ontwikkelingen worden veel te vaak door te lange procedures gedwarsboomd, wat niet alleen onnodig veel geld kost, maar ook ten koste gaat van werkgelegenheid. Beroepsbezwaarmakers als gesubsidieerde milieuorganisaties kunnen hiertegen als collectief of algemeen belanghebbenden schier eindeloos procederen op kosten van de belastingbetalende burger. Het gebruik van ruimte in Nederland is een voortdurend conflict tussen overheid, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Een situatie die steeds complexer wordt, niet in de laatste plaats door steeds stringentere EU-bemoeizucht, zoals Natura-2000 maatregelen. Dat de Omgevingswet ruimtelijke procedures moet vereenvoudigen en versnellen maakt dat de geest van deze wet in beginsel positief is.