Nederland weer van ons

Nederland Weer Van Ons

 

Marjolein Faber - van de Klashorst - Biografie

Personalia
geboren te Amersfoort, 16 juni 1960
gehuwd
kinderen: 2 zonen

Woonplaats
Hoevelaken

Levensbeschouwing
Christelijk

Marjolein Faber is op 7 juni 2011 geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor de PVV. In de Eerste Kamerfractie van de PVV is zij fractie voorzitter, woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en onder voorzitter van de commissie Immigratie en Asiel. Marjolein is tevens fractievoorzitter van de PVV fractie in de Staten van Gelderland.

Na het behalen van mijn HAVO diploma heb ik voor de vakgebieden radiologie en nucleaire geneeskunde mijn HBO diploma's behaald. Ik heb ruim 7 jaar gewerkt in de gezondheidszorg op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde. Hierna heb ik 3 jaar lang bedrijfskundige informatica gestudeerd op HBO niveau. Intussen heb ik 10 jaar ervaring in financiële dienstverlening (hypotheken) en 24 jaar ervaring in de IT. Het vak heb ik geleerd bij IBM. In de 24 jaar als IT-er heb ik ook 7 jaar gewerkt als freelancer. Daarna heb ik 11 jaar gewerkt voor Stater, een hypotheek servicer van ABNAMRO.

Ik ben al van jongs af aan geïnteresseerd in de politiek. Ik heb de stap naar de PVV gemaakt omdat de PVV de partij is die zich het meest inzet voor onze vrijheid en verworvenheden, die onder druk staan. Deze dienen behouden blijven. Ik houd van inhoud en verafschuw onnodige regel en wetgeving die niet aansluiten op de praktijk. Ik wil mij dan ook namens de PVV voor de volle 100% inzetten voor de hardwerkende Nederlanders, de ondernemers, agrariërs, minder invloed vanuit Europa, meer veiligheid en een inzicht in de subsidiegelden.