dinsdag, 06 december 2016 15:54

Huisvesting van vergunninghouders

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

Het is een regelrechte gotspe dat asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders, al jarenlang met urgentie voorrang krijgen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Een verplichte voorrangspositie ten opzichte van veel andere woningzoekenden in dit land. Statushouder is in de praktijk niet alleen een verblijfsstatus, maar ook een bevoorrechte status. Naast voorrecht op een sociale huurwoning verstrekken gemeenten royale vergoedingen voor het inrichten van deze woningen, soms zelfs tot 10.000 euro, zoals de gemeente Oisterwijk. Ook zijn er voorbeelden van gemeenten die woningen toewijzen aan statushouders waar een normale Nederlandse huurder alleen maar van kan dromen: zoals de gemeente Waalre, die een Syrisch statushoudersgezin met zes kinderen huisvestte in een kapitale villa van ruim een half miljoen euro WOZ-waarde. De gulheid van de gemeente werd door deze statushouder schaamteloos misbruikt door er subiet een hennepkwekerij in te vestigen. Dit kwam aan het licht toen de villa onlangs door deze hennepkwekerij tot de grond toe afbrandde. De gemeente zorgde vervolgens ook nog voor vervangende woonruimte voor dit gezin.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 05 juli 2016 13:39

Huisvesting vergunninghouders

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, de wetswijziging die nu voorligt heeft tot doel het mogelijk te maken dat toegelaten instellingen volkshuisvesting, woningcorporaties, met publiek geld dat bedoeld is voor sociale woningbouw, investeringen kunnen doen in panden van derden in het kader van verhuur- verbouw- en onderhoudswerkzaamheden. Dit alles ten behoeve van het creëeren van huisvesting voor statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Dat kan alleen wanneer een gemeente daaraan behoefte heeft en er geen andere partijen beschikbaar zijn.

Gepubliceerd in Spreekteksten