Bijdrage van Marjolein Faber

23 mei 2017

Vrz,

Zoals de plaatselijke biljart vereniging "Geen keus" notulen maakt van haar ledenvergadering, maakt ook de Europese Raad notulen van haar vergadering.
Zo ook geschiedde op 15 december 2016 toen 28 staatshoofden in deze raad bijeen kwamen om te keuvelen over de Nederlandse handtekening, die nog steeds ontbreekt onder het associatie akkoord tussen de EU en de Oekraïne. Dit werd uiteraard opgenomen in de notulen, die vervolgens omgedoopt werden tot besluit en voilá, daar had de Minister President Rutte zijn oplossing met een juridisch bindend karakter die alle zorgen, die zijn geuit in het maatschappelijk debat, als sneeuw voor de zon laat verdwijnen.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

Vorig jaar waren wij getuigen van een stevig maatschappelijk debat dat werd gevoerd over goedkeuring van het associatieakkoord tussen EU en de Oekraïne.
Dat het de burgers menens was blijkt wel uit het feit dat zij zelf het voortouw hebben genomen om hier een referendum over af te dwingen. Een prestatie van jewelste.
Tot ergenis van de Minister President rolde er een "nee" uit de stembus.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter. Wij behandelen vandaag een notitie van de collega's van de VVD. Dat doen wij in de plenaire zaal, omdat er na een jaar overleg nog steeds geen overeenstemming bereikt is over de inhoud. Na talloze discussies in het College van Senioren, waarin geen overeenstemming bereikt kon worden, moet nu dit plenaire debat wel leiden tot een eenduidige visie. Laat ik vooropstellen dat de PVV-fractie elk voorstel toejuicht dat tot doel heeft om de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming te verbeteren en daardoor de gapende kloof tussen burger en politiek te verkleinen, mits dat ook daadwerkelijk het doel is. Eerlijk gezegd hebben wij daar onze twijfels over, juist omdat het voorstel afkomstig is van de VVD.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 14 december 2015 12:22

Begrotingsstaten BZK

Voorzitter, op 6 april aanstaande gaat de Nederlandse bevolking naar de stembus om te stemmen over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Het zal de eerste keer zijn dat een dergelijk raadgevend referendum wordt gehouden op grond van de referendumwet die op 1 juli jl. van kracht is geworden.
Een gezamenlijk burgerinitiatief, verenigd onder de naam GeenPeil, verzamelde maar liefst 427.939 geldige handtekeningen. Een geweldige prestatie, mede mogelijk gemaakt door de onvermoeibare inzet van duizenden vrijwilligers.

Gepubliceerd in Spreekteksten