Voorzitter,

Het verkrijgen van het Nederlanderschap hoort geen formaliteit te zijn en al helemaal geen vanzelfsprekendheid: het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is iets bijzonders, wie dit verkrijgt aanvaardt het Nederlandse staatsburgerschap, met de daaraan verbonden rechten en plichten. Dit hoort niet vrijblijvend te zijn, niet louter het verkrijgen van een Nederlands paspoort als ticket tot de Nederlandse verzorgingsstaat, maar slechts voorbehouden aan wie oprecht een ambitie heeft om als Nederlander te bouwen aan de toekomst van ons land, met onomstotelijk onze Nederlandse waarden- en normen als uitgangspunt.

Gepubliceerd in Spreekteksten