dinsdag, 04 juli 2017 18:22

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vz, het huidige publieke stelsel van bouwtoezicht functioneert niet optimaal, met die analyse is de PVV-fractie het eens. De minister kiest er echter voor om een geheel nieuw privaat stelsel op te tuigen, in plaats van het huidige stelsel te verbeteren.

Een nieuw stelsel waarvan het twijfelachtig is of het een verbetering zal zijn: proefprojecten met verzelfstandigd bouwtoezicht – zoals in de gemeente Den Haag – hebben hiervoor nog geen overtuigend bewijs geleverd.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 01 maart 2016 18:09

Debat Onderwijstoezicht

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Kwaliteit, daar gaat het om: kwalitatief goed onderwijs. Daar is in de Tweede Kamer al veel over gesproken – ook over de definitie van kwaliteit. In de Tweede Kamer werd al snel geconcludeerd dat een eenduidige definitie van onderwijskwaliteit eigenlijk niet goed mogelijk is. Er worden wel minimumkwaliteitseisen aan het onderwijs gesteld. Dat zijn de zogenaamde deugdelijkheidseisen. De initiatiefnemer, de heer Bisschop, heeft die de ruggengraat van de onderwijskwaliteit genoemd, de kern van kwalitatief goed onderwijs.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 29 september 2015 12:20

Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Bijdrage Alexander van Hattem

Vz,

Allereerst, dit wetsvoorstel spreekt wat zuinigjes over “goede zorg” en stelt daar een definitie voor. Dit zijn uiteraard basisvereisten, maar wat de PVV betreft moet de lat hoger worden gelegd dan de basis: “excellente zorg” zou voor onze patiënten altijd het doel moeten zijn. Desalniettemin kunnen we met deze wet een stap in die richting zetten.

Dat de behandeling van deze wet over het zomerreces is heen getild, betekent niet dat de invoering van deze wetgeving niet urgent is, integendeel. Het is hoog tijd om patiënten meer zekerheid en duidelijkheid te bieden bij klachten en medische fouten.

Gepubliceerd in Spreekteksten