Vz, het verbreden van de bescherming van het briefgeheim naar alle telecommunicatiemiddelen in plaats van alleen de telefoon en de telegraaf is wat de PVV fractie betreft een logische en noodzakelijke ontwikkeling. Bij de grondwetsherziening van 1983 is dit destijds niet als zodanig meegenomen. De minister merkte hierover bij de behandeling in de Tweede Kamer het volgende op: “Het was in 1983 (…) kennelijk hip om niet alleen het briefgeheim in Grondwet op te nemen, maar ook de telegraaf.”

Gepubliceerd in Spreekteksten

De Europse Commissie wil een strategie gaan uitzetten om de Europese online omgeving de veiligste ter wereld te maken, waarbij de fundamentele rechten worden behouden en bevorderd. Na de Snowden affaire zit de schrik er zogenaamd goed in, vooral betreffende de afluister praktijken. De Europese lidstaten schreeuwen moord en brand. Het is naïef om te denken dat zij er niets van af wisten. Afluisteren is van alle tijden en dat men elkaar afluistert is een publiek geheim. De EU en UN grijpen de Snowden affaire dan ook dankbaar aan om zaken rond het internet naar de eigen hand te zetten.

Gepubliceerd in Spreekteksten