maandag, 04 december 2017 20:00

Algemeen Politieke beschouwingen

Vrz,

maandenlang heeft de Minister President er over gedaan om samen met zijn nieuwe vrienden een regeerakkoord te smeden, pronkend met de naam "Vertrouwen in de toekomst".
De naam "Betaalplicht en mond dicht" was passender geweest.
Het zou niet bij iedereen even goed gevallen zijn, maar het was wel een stuk transparanter geweest.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,

Ik dank u.
De enkele-feitconstructie. Beter gezegd: het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikelen 5, 6a en 7 van de Algemene wet gelijke behandeling. Daar spreken we vandaag over.

De PVV-fractie staat positief tegenover het annuleren van de enkele-feitconstructie. Dank aan de initiatiefnemers. In feite is de enkele-feitconstructie een ‘gat in de wet’. In de praktijk komt deze constructie op het volgende neer: instellingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag mogen personen, die daar werkzaam zijn, niet ontslaan, en mogen personen, die daar willen werken, niet weigeren op grond van het enkele feit van, bijvoorbeeld, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid. Dit impliceert dat de personen in kwestie klaarblijkelijk wel mogen worden ontslagen of geweigerd wanneer er zogenaamde ‘bijkomende redenen’ zijn. Maar: wat deze ‘bijkomende redenen’ dan zoal kunnen zijn, staat in de wet niet beschreven.

Gepubliceerd in Spreekteksten