dinsdag, 06 december 2016 16:00

Europees Openbaar Ministerie debat

Bijdrage van Gidi Markuszower

Voorzitter,

De Minister zal inmiddels wel hoofdpijn hebben. Van het gedraai.

Als Kamerlid was de huidige Minister tegen het Europees Openbaar Ministerie. En daarna, toen de Tweede Kamer hem, toen nog Kamerlid,  benoemde als rapporteur op dit onderwerp bleef hij tegen.

De Eerste en Tweede Kamer hebben zich meerdere malen op het principiële standpunt gesteld dat het strafrecht primair een nationale bevoegdheid is en daarom opsporing en vervolging van deze delicten primair een taak is van de nationale autoriteiten.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 november 2016 15:43

Algemene Financiële Beschouwingen

Bijdrage van Gom van Strien

Voorzitter,

De Algemene financiële beschouwingen gaan deze keer natuurlijk niet alleen over de Miljoenennota. Aan het eind van de regeerperiode van dit kabinet is het duidelijk dat we ook terugkijken naar de resultaten van 4 Jaar Rutte II en de gevolgen daarvan voor 2017. Overigens doet dat de miljoenennota zelf ook uitgebreid, maar dan toch met zo’n vooringenomen blik en met zoveel halve waarheden en onjuistheden dat we het daar op zich ook even over moeten hebben.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Door Ir. Drs. Gom van Strien

NRC 26-6-2014: De Fransen weigeren drugs mee te tellen en daardoor blijft de economie 2 miljard euro kleiner. „Niet iedereen heeft dezelfde interpretatie van de EU-regels”, liet het Franse statistiekbureau weten.

Om aan de nog steeds voortgaande onduidelijkheid over de Nederlandse afdracht aan Brussel een einde te maken heeft Gom van Strien, woordvoerder Financiën voor de PVV in de Eerste Kamer, in de Vaste Commissie Financiën het initiatief genomen om tot een deskundigenbijeenkomst met het CBS te komen. Vooruitlopend hierop heeft hij alvast een aantal vragen aan het CBS schriftelijk ingediend.

Gepubliceerd in Vragen

Regering gaat dit bedrag zonder toestemming van de eerste kamer op 30 december aan Brussel betalen. Fractievoorzitter Faber heeft een brief verstuurd naar de kamer voorzitter om de Minister ter verantwoording te roepen in de Senaat.

Faber: "1,1 miljard extra te betalen is al een gotspe en dan ook nog zonder toestemming van de Eerste kamer. Dit zegt iets over het democratische gehalte van dit kabinet."

Bijlage: brief aan de kamervoorzitter

Nadere informatie : Marjolein Faber 0611534089

Gepubliceerd in Nieuws