Nederland weer van ons

Nederland Weer Van Ons

 

Vz, het verbreden van de bescherming van het briefgeheim naar alle telecommunicatiemiddelen in plaats van alleen de telefoon en de telegraaf is wat de PVV fractie betreft een logische en noodzakelijke ontwikkeling. Bij de grondwetsherziening van 1983 is dit destijds niet als zodanig meegenomen. De minister merkte hierover bij de behandeling in de Tweede Kamer het volgende op: “Het was in 1983 (…) kennelijk hip om niet alleen het briefgeheim in Grondwet op te nemen, maar ook de telegraaf.”

Gepubliceerd in Spreekteksten