dinsdag, 04 juli 2017 18:22

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vz, het huidige publieke stelsel van bouwtoezicht functioneert niet optimaal, met die analyse is de PVV-fractie het eens. De minister kiest er echter voor om een geheel nieuw privaat stelsel op te tuigen, in plaats van het huidige stelsel te verbeteren.

Een nieuw stelsel waarvan het twijfelachtig is of het een verbetering zal zijn: proefprojecten met verzelfstandigd bouwtoezicht – zoals in de gemeente Den Haag – hebben hiervoor nog geen overtuigend bewijs geleverd.

Gepubliceerd in Spreekteksten