dinsdag, 13 december 2016 16:20

Belastingplan 2017

Bijdrage van Gom van Strien

Voorzitter,

Voorzitter, we praten vandaag over het laatste Belastingplan van het kabinet-Rutte II. Tijd dus om evenals bij de Algemene financiële beschouwingen, behalve naar het jaar 2017, ook terug te kijken op de afgelopen 4 jaar. We kijken dan op een periode van forse lastenverzwaringen en groeiende complexheid van het stelsel.

Wat de betreft de lastenverzwaringen is het mij opgevallen dat noch in de Tweede Kamer noch hier, door andere partijen gesproken is over dat deel van Nederland dat in de afgelopen jaren het hardst getroffen is door de belastingmaatregelen van dit kabinet. Voorzitter, de PVV blijft dat probleem, evenals andere ernstige problemen, benoemen!

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 14 december 2015 12:35

Belastingplan 2016

Voorzitter, we mogen het er vandaag nog niet over hebben, maar ik pak er toch één punt uit, uit de brief bij die novelle die nog door de tweede kamer moet worden goedgekeurd. Na een aantal jaren afbraakbeleid begint dit kabinet nu ook nog met de fysieke afbraak van Nederland. Tien kolencentrales komen op de nominatie om gesloten te worden om het flut belastingplan dat we vandaag wel mogen behandelen, te redden. Daaronder drie fonkelnieuwe kolencentrales die net voor een bedrag van €4,5 mrd zijn gebouwd.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 12 januari 2015 08:57

Belastingplan 2015

Voorzitter, ik vind dat wij niet vaak genoeg stil kunnen staan bij het gegeven dat alle uitgaven van de overheid eerst verdiend moeten worden en dat belastingheffing op die verdiensten een noodzakelijk kwaad is om overheidsuitgaven te bekostigen.
De Begroting hebben we een aantal weken geleden behandeld en hierin is ons toch vooral de geldsmijterij van de regering opgevallen. Vandaag is dus het Belastingplan aan de orde, waarin we zien hoe we die vele miljarden euro’s aan subsidies en de verspilling gaan financieren. Dat gebeurt ieder jaar weer door de toch al verfijnde belastingwerktuigen nog wat verder aan te scherpen.
Dat dat niet eenvoudig is zal duidelijk zijn, het kabinet laat dat het liefst zo gebeuren dat de gekwelde burger net niet in opstand komt. Soms gaat dat fout, zoals twee jaar geleden met de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en dan moeten de duimschroeven net even wat opgelost worden. Als de burger dan net een beetje bij bewustzijn gekomen is dan komt de naheffing. De schroeven worden weer wat aangedraaid. Sommige mensen waren die afspraak uit 2012 al weer vergeten, toen de inkomensafhankelijk premie net wat te zwaar bleek moest er toch wat voor in de plaats komen. De algemene heffingskorting werd inkomensafhankelijk. Daarmee worden we dan dit en volgend jaar geconfronteerd. En jawel hoor het zijn precies weer de hard werkende Henk en Ingrid die de grootste naheffing krijgen. De groep mensen die het hardst werkt, de mensen die zich keihard inzetten voor hun bedrijf of organisatie, overuren moeten maken en mensen in de zorg die onregelmatige diensten draaien, mensen in ploegendiensten die extra uren maken. Zij allemaal  krijgen die naheffing het hardst op hun bord.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 08 januari 2014 13:44

Belastingplan 2014 - Gom van Strien

Voorzitter, aan de orde is het Belastingplan 2014 en een aantal daarmee samenhangende wetten. Laat ik beginnen met de staatssecretaris en zijn ambtelijke ondersteuning te bedanken voor de duidelijke beantwoording van de vragen van mijn fractie. Dat is de afgelopen twee jaar wel eens anders geweest. Duidelijkheid wil natuurlijk niet altijd per se zeggen dat de beantwoording volledig correct is en nog minder dat wij het er altijd mee eens zijn, maar waarderen doen wij die duidelijkheid zeer beslist.

Gepubliceerd in Spreekteksten
donderdag, 07 februari 2013 10:47

Belastingplan 2013 - Gom van Strien

Voorzitter wij behandelen vandaag het Belastingplan 2013, te weten:

- het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Het eigenlijke Belastingplan 2013) ;

De overige fiscale maatregelen 2013 (33.403),

De wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33.405)

En de wet verhuurderheffing (33.407). De laatste is een belastingwet die om onduidelijke redenen geen belastingwet mag heten. Een heffing klinkt kennelijk minder ernstig dan een belasting. Maar evengoed behandelen wij deze wet vandaag als een belastingwet.

Gepubliceerd in Spreekteksten
donderdag, 07 februari 2013 10:46

Belastingplan 2012 - Gom van Strien

Voorzitter het Belastingplan 2012 kan niet los gezien worden van enerzijds de terechte pogingen van de Regering om het overheidstekort terug te dringen, anderzijds het stimuleren van de Nederlandse economie en niet te vergeten het innoverend vermogen van de Nederlandse industrie. Bij het nastreven van deze, op korte termijn soms strijdige doelstellingen, kan een ander afgeleid doel, te weten eenvoudiger regel- en belastingwetgeving op onderdelen soms zo maar in de knel komen. Over het geheel genomen is echter in het Belastingplan 2012 het streven van het fiscale beleid naar vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestendigheid, merkbaar. In dat licht moet natuurlijk ook de voorgenomen afschaffing van een zevental kleine belastingen gezien worden. Daarmee complimenteert mijn fractie graag de staatssecretaris. Voorts willen wij onze waardering uitspreken voor het beleid om echte innovatie fiscaal te stimuleren. Wij denken daarbij in het bijzonder aan de Research en Development Aftrek, die erbij komt naast de WBSO en de Innovatiebox.

Gepubliceerd in Spreekteksten