dinsdag, 06 december 2016 15:54

Huisvesting van vergunninghouders

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

Het is een regelrechte gotspe dat asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders, al jarenlang met urgentie voorrang krijgen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Een verplichte voorrangspositie ten opzichte van veel andere woningzoekenden in dit land. Statushouder is in de praktijk niet alleen een verblijfsstatus, maar ook een bevoorrechte status. Naast voorrecht op een sociale huurwoning verstrekken gemeenten royale vergoedingen voor het inrichten van deze woningen, soms zelfs tot 10.000 euro, zoals de gemeente Oisterwijk. Ook zijn er voorbeelden van gemeenten die woningen toewijzen aan statushouders waar een normale Nederlandse huurder alleen maar van kan dromen: zoals de gemeente Waalre, die een Syrisch statushoudersgezin met zes kinderen huisvestte in een kapitale villa van ruim een half miljoen euro WOZ-waarde. De gulheid van de gemeente werd door deze statushouder schaamteloos misbruikt door er subiet een hennepkwekerij in te vestigen. Dit kwam aan het licht toen de villa onlangs door deze hennepkwekerij tot de grond toe afbrandde. De gemeente zorgde vervolgens ook nog voor vervangende woonruimte voor dit gezin.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 05 juli 2016 15:49

Wijziging begrotingsstaten V&J 2016

Bijdrage van Gabriëlle Popken

Vz, "Het ontbreken van een waterdichte EU-buitengrenzencontrole en de ruime mogelijkheden tot vrij reizen in het Schengengebied biedt terroristen gelegenheid om zich naar en binnen Europa te verplaatsen." Dit is geen citaat van de PVV maar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - NCTV- (actueel dreigingsbeeld maart 2016).

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 15 maart 2016 16:41

Omgevingswet

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

De Omgevingswet die we hier vandaag behandelen ligt voor om ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland efficiënter mogelijk te maken, zoals nieuwe of bredere autosnelwegen om files aan te kunnen pakken. Nóg trager dan deze files zijn immers de procedures om wegen aan te kunnen leggen. Vele tientallen jaren zijn geen uitzondering, zoals bij de A4 Midden-Delfland en de N69 ten zuiden van Eindhoven. Noodzakelijke economische ontwikkelingen worden veel te vaak door te lange procedures gedwarsboomd, wat niet alleen onnodig veel geld kost, maar ook ten koste gaat van werkgelegenheid. Beroepsbezwaarmakers als gesubsidieerde milieuorganisaties kunnen hiertegen als collectief of algemeen belanghebbenden schier eindeloos procederen op kosten van de belastingbetalende burger. Het gebruik van ruimte in Nederland is een voortdurend conflict tussen overheid, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Een situatie die steeds complexer wordt, niet in de laatste plaats door steeds stringentere EU-bemoeizucht, zoals Natura-2000 maatregelen. Dat de Omgevingswet ruimtelijke procedures moet vereenvoudigen en versnellen maakt dat de geest van deze wet in beginsel positief is.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 27 januari 2016 13:40

Migratie (Raad van Europa)

13. Joint Debate

13.1 The Mediterranean Sea: a front door to irregular migration
13.2 Organized Crime and Migrants

Today, this Assemblee is again discussing the burning topic of Migration.
Europe is being flooded for years now with violent young angry Muslim men.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 december 2015 13:24

Begrotingsstaten VWS

Voorzitter,

De begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat die de Nederlandse Staatsburgers met hard werken hebben opgebouwd en waarvoor zij hun leven lang keurig premies afdragen. En waarvan zij de rechtvaardige verwachting koesteren er op terug te kunnen vallen als zij onverhoopt zorgbehoevend worden.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 15 december 2015 12:57

Begrotingsstaten V&J

Voorzitter, bovenop het weinig rooskleurige beeld dat mijn collega Markuszower zo-even schetste, komt nog eens een asieltsunami van ongekende proporties. Vele tienduizenden gelukszoekers zijn onze grens inmiddels gepasseerd en voor 2016 valt ook niet veel goeds te verwachten. En dat onder leiding van een staatssecretaris van VVD-huize. Al is het verschil tussen de PvdA en de VVD tegenwoordig amper te zien. Beide partijen delen immers het gedachtengoed dat in het kort erop neerkomt dat we de humanitaire plicht hebben om de halve moslim-wereld hier op te vangen ten koste van de Nederlandse bevolking.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 13 oktober 2015 13:59

Algemene Politieke Beschouwingen 2015

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,
"Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben". Of te wel "Mijn God, help mij deze dodelijke liefde te overleven".

Deze tekst was te lezen onder een met graffiti vastgelegde afbeelding op de Berlijnse muur, waar op Brezjnev en Honnecker elkaar de socialistische broederkus geven, die de bijzondere broederschap tussen de Sovjet leiders symboliseert.

De Berlijnse muur is gevallen, maar de socialistische dictatuur is gebleven onder de noemer EU. Dictaten worden steeds meer centraal gestuurd en opgelegd en de begroetingen tussen de Europese leiders zijn inniger dan ooit. Zelfs de minister president Mark Rutte van liberale huize is niet wars om Juncker, de leider van de Europese commissie, met deze socialistische broederkus te begroeten. Is het broederlijke liefde of is het een vorm van ideologische onderwerping? Is het een Judaskus, waarmee het Nederlandse volk wordt verraden en opgeofferd aan een droomvlucht, en dit keer heb ik het niet over een Efteling attractie, van de Europese multiculturele samenleving met gelijke rechten in ongelijke gevallen?

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage Danai van Weerdenburg

Voorzitter, dank u wel.

De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Dat zei Thomas Jefferson, derde president van de Verenigde Staten. Een quote die iedereen ter harte zou moeten nemen, want vandaag de dag glipt de vrijheid ons steeds sneller door de vingers.
Door de oprukkende islamisering, een Europese superstaat die steeds meer soevereiniteit afpakt en de nog immer verstikkende politiek-correcte moraal die de Nederlandse burger gijzelt.

Voorzitter, ik ben drie en een half jaar  naaste medewerker van Geert Wilders geweest. Het belangrijkste dat ik van hem geleerd heb is dit: ondanks moeilijke omstandigheden moeten we blijven knokken voor onze vrijheid, want het is ons meest kostbare bezit. Dat realiseer je pas echt goed als je het kwijt bent. Inmiddels zijn er meerdere PVV’ers die onder ernstige persoonlijke bedreiging de vrijheid en democratie verdedigen. Vanaf deze plaats  wil ik hen zeggen: jullie zijn helden. Hou vol. Ik zal jullie niet in de steek laten. Wij staan schouder aan schouder en samen zullen we uiteindelijk het tij keren.

Gepubliceerd in Spreekteksten