18-12-2019

Marjolein Faber

Vrz,

nadat Nederland eerst is uitgeleverd aan de machtswellustelingen van Brussel, die nu al meer dan 50% van onze wetgeving dicteren, is de Nederlandse politieke elite klaar voor de volgende desastreuze stap.
Om de Nederlandse invloed nog kleiner te maken, tilt deze regering het beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar mondiaal niveau en rolt zij enthousiast de politieke agenda uit van de Verenigde Naties, afgekort de VN, om de zelfbeschikking van het Nederlandse volk totaal te vernietigen.

Gepubliceerd in Spreekteksten

EK begroting J&V asiel en migratie 18-12-2018

Voorzitter,
Bij de beleidsprioriteiten spreekt deze begroting over migratie die “goed aansluit op de draagkracht en en behoefte van de Nederlandse samenleving”. Als we dat als uitgangspunt nemen, zijn er heel wat vragen en opmerkingen te maken bij het migratie- en asielbeleid wat dit kabinet Rutte III uitvoert.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 30 oktober 2018 12:00

Algemeen Politieke Beschouwingen

30-10-2018
M.Faber

Vrz,

het leek er op dat wij de tijd achter ons hadden gelaten waarin de fabrikant tegen de pastoor zei:
"houdt u ze dom, dan houd ik ze arm".
Echter is deze stelling nog springlevend, alleen is het nu niet meer de fabrikant en de pastoor , maar dit kabinet die hand in hand met de EU, de mensen dom wil houden en vervolgens arm wil maken.
In het land van Rutte is het alleen gaaf als je behoort tot de elitaire kliek van Rutte, die elkaar de baantjes en privileges toeschuift.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 19 december 2017 11:15

Zorgplicht Kinderarbeid

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

dit wetsvoorstel rammelt niet alleen aan alle kanten, maar versterkt ook de machtspositie van een netwerk bestaande uit o.a. ngo's en vakbonden die al tientallen jaren zich laven aan de subsidietrog.
Het gedram van de PVDA kent geen grenzen en schroomt dan ook niet om over de rug van kinderen het oude socialistische gedachtegoed van verdeling van werk en kapitaal verder uit te rollen.

Gepubliceerd in Spreekteksten