vrijdag, 21 november 2014 17:37

AFB 2015 - Gom van Strien

Voorzitter,

“Broos Herstel” staat er boven de Macro Economische Verkenning dit jaar. Die kregen we in september. Inmiddels weten we dat zelfs dat er niet inzit. Na jaren het zuur te hebben ervaren, zijn nu ook nog de kalktabletjes op en wrijven helpt ook al niet. Een recent CBS bericht geeft de werkelijkheid beter weer: bedrijven hebben in augustus weer 3,8 % minder geïnvesteerd dan in de zelfde maand van 2013; de derde daling op rij en tekenend voor stagnatie / geen herstel.

maandag, 13 oktober 2014 10:12

Algemene beschouwingen - Marjolein Faber

Vrz,

Een grote groep mensen staat aan de kant. Een grote groep mensen ligt wakker, te piekeren hoe de rekeningen betaald moeten worden. Een grote groep mensen vraagt zich af of zij aan het werk kunnen blijven. Een grote groep mensen die zich afvraagt “Kom ik nog wel aan een baan?” Vrz,  niets banen banen banen, maar werkloosheid werkloosheid werkloosheid is de slogan van dit kabinet. Sinds het aantreden van dit kabinet zijn 183.000 banen verloren gegaan. En in één jaar 100.000 banen, 100.000 banen voorzitter!

Door: Marjolein Faber

Tot grote teleurstelling van Europa heeft de Arabische lente geen verbetering gebracht voor vrouwen in de landen Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte en Libië. Zolang deze landen lid zijn van de Organisation of Islamic Co-opration  komt er ook geen verbetering.

Door: Marjolein Faber

In het rapport is te lezen dat er grote bezorgdheid is over de opkomst van het neonazisme, dat een probleem is voor heel Europa. Mijn partij deelt deze zorg. Confronterend was de swastika waarmee sympathisanten van de islamitische staat  demonstreerden in de straten van Den Haag, niet ver van de parlementsgebouwen. Even confronterend was dat de betogers een vrouwelijke journaliste dreigden haar de kleren van het lijf te rukken.

Mevrouw de voorzitter.

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de uitvoering van de Participatiewet wordt per 1 januari 2015 door Den Haag bij de gemeenten binnen gekieperd. Nooit eerder heeft ons land in één keer zo gigantisch veel verantwoordelijkheden verlegd zien worden, maar is het niet te veel ineens en gaat het niet te snel?

Voorzitter,

Vandaag bespreken we het magnum opus van mevrouw Klijnsma,  de Participatiewet , waarin de wet Sociale werkvoorziening, de wet Werk en bijstand en een deel van de Wajong worden samengevoegd tot 1 regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit als onderdeel van de grote decentralisaties naar de gemeenten . Een megaoperatie, die alleen al met dit voorstel gepaard gaat met een enorme bezuinigingstaakstelling van 1,8 mld. op diezelfde onderkant van de arbeidsmarkt.

De Raad van Europa geeft aan dat culturele diversiteit van essentieel belang is voor een humane samenleving en een stabiel Europa. Daarom wil men meer ruimte gegeven voor meer culturen, die door de immigratiestroom Europa in gepompt worden. En culturele gewoonten van het bestaande Europa, die niet stroken met deze instroom moeten worden ge-elimineerd.

Vrz,

De ACM instellingswet heeft voorzien in het samenvoegen van de instellingen OPTA, NMA en Consumenten Autoriteit in de Autoriteit Consument en Markt. De ACM werd een zelfstandig bestuursorgaan zonder eigen rechtspersoonlijkheid en zonder eigen personeel. Hierdoor verloor de OPTA haar eigen rechtspersoonlijheid en verloor zij een deel van haar onafhankelijkheid, het geen op gespannen voet staat met de Europese regelgeving. Met het voorliggende wetsvoorstel komt de aap uit de mouw in onderdeel H artikel 12t, bestemming geldsommen. Hier in wordt geregeld dat geldsommen die worden betaald als gevolg van een door de ACM opgelegde boete of dwangsom, plus de betaalde rente, toekomen aan de Staat. ACM is wel het bestuursorgaan maar heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid zodat zij niet in eigen naam over de ontvangen gelden kan beschikken. Het lijkt er op dat het de ware reden was dat de ACM de vorm kreeg van een zelfstandig bestuursorgaan zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Ook gezien het feit dat in het regeerakkoord is aangegeven dat de ACM een taakstelling mee krijgt mee om meer kartelboetes op te leggen , die ingeboekt wordt op de EZ begroting, Deze kunnen oplopen tot 125 miljoen per jaar. Het was chique geweest als de minister aangegeven had, wat de werkelijke reden was dat de eigen rechtspersoon verviel. Of heeft de minister een andere mening in deze? Graag een reactie.