Voorzitter,

Onder het motto van “noodzakelijk onderhoud” en het wegnemen van “enkele knelpunten” dient dit wetsvoorstel nog even op de late maandag,- en dinsdagavond door de Senaat te worden gejast. De urgentie om de spelregels voor het financieel beleid van de pensioenfondsen aan te scherpen en per 2015 in te laten gaan, is kennelijk levensgroot; en ieder geval groter dan de doorgeschoven behandeling van de wet inzake de topinkomens. Een navrante constatering. Het is makkelijker de grote amorfe groep pensioendeelnemers te pakken dan de grootverdieners. Om niet te dicht tegen de Statenverkiezingen te komen, worden ook politieke spelletjes helaas niet geschroomd in de hoop dat men het tegen die tijd is vergeten. De klap komt toch immers later. Kritisch denkenden worden op voorhand onder druk gezet; het belang van de burger is geen enkele overweging.

Regering gaat dit bedrag zonder toestemming van de eerste kamer op 30 december aan Brussel betalen. Fractievoorzitter Faber heeft een brief verstuurd naar de kamer voorzitter om de Minister ter verantwoording te roepen in de Senaat.

Faber: "1,1 miljard extra te betalen is al een gotspe en dan ook nog zonder toestemming van de Eerste kamer. Dit zegt iets over het democratische gehalte van dit kabinet."

Bijlage: brief aan de kamervoorzitter

Nadere informatie : Marjolein Faber 0611534089

Eerste termijn.

Voorzitter.

Ik val meteen maar met de deur in huis. Geen oneliners en geen diepzinnige spreuken dit keer. De beide wetten die we vandaag en morgen gezamenlijk behandelen, versterken met elkaar de macht van de zorgverzekeraars. Het zijn de zorgverzekeraars die mogen investeren, het zijn de zorgverzekeraars die een belang mogen en ook zeker zullen nemen en het zijn de zorgverzekeraars die sturingsmogelijkheden krijgen en de patiënt buiten spel zetten. Het is ongehoord dat er zo veel macht overgaat naar de zorgverzekeraars. Hoewel de wet er nog niet door is, schenden zorgverzekeraars het hinderpaalcriterium reeds in hun polissen voor volgend jaar. Zorgaanbieders en patiënten worden volledig buiten spel gezet.

De zorgverzekeraars hebben in 2013 opnieuw meer winst geboekt. De zogenaamde "grote vier" (Zilveren Kruis Achmea, CZ, Menzis en VGZ), die samen ruim 90% van de gehele markt in handen hebben, verdienden vorig jaar 1,4 miljard euro. Dat is het vierde achtereenvolgende jaar dat er flink geplust wordt. Inmiddels heeft men bijna 10 miljard euro in kas en intussen stijgen de zorgpremies!

Voorzitter.

We praten hier over een voorstel om winst te gaan uitkeren terwijl voor veel ziekenhuizen niet eens duidelijk is of ze het afgelopen jaar winst hebben gemaakt en, zo ja, hoeveel. Er is een totaal gebrek aan transparantie over de financiële situatie van de ziekenhuizen en daarom moet er volgens onze fractie dan ook snel worden gewerkt aan een transparanter bekostigingssysteem. Niet alleen ontbreekt het inzicht in de kwaliteit van een behandeling, maar ook zijn de tarieven schimmig. Een operatie aan de wervelkolom kost in het ene ziekenhuis €400 en in het andere €3.000. Dit weten we aan de hand van de passantentarieven. Wat de gewone tarieven zijn, weet niemand. Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat marktwerking juist uitgaat van het vergelijken van prijs- kwaliteitsverhoudingen tussen concurrenten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Ook dit is een mankement dat eerst moet worden opgelost. Kan de minister reflecteren op beide genoemde mankementen? Is zij met ons van mening dat een pas op de plaats beter is dan de vlucht naar voren met alle risico’s van dien?

Het wetsvoorstel grijpt volgens onze fractie ongekend diep in op ten eerste de kwaliteit, ten tweede de doelmatigheid, vervolgens de toegankelijkheid van de medisch-specialistische zorg, maar ook op de democratische verhoudingen. Ik zal dit nader toelichten.

Voorzitter,
Vandaag bespreken wij in deze chambre de réflexion het wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt – een wetsvoorstel dat via een wijziging van de Opiumwet alle handelingen, die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen, strafbaar maakt. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel een bijdrage zal gaan leveren aan de bestrijding van de illegale hennepteelt – en dat is een goed streven, Voorzitter. Mijn fractie is immers van mening dat figuren die hun zakken vullen met deze praktijken moeten worden aangepakt, en dat begint uiteraard bij de voorbereiding. De levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt kan en mag niet ongestraft blijven.

Voorzitter,
Feitelijk betreft het hier dus de growshops, de transportbedrijven, de distributiekanalen. Het betreft hier de verhuurders van loodsen en schuren, waar de wietplantages in volle bloei staan. Het betreft hier beunhazen die illegale elektrische installaties aanleggen. Het betreft hier de aanbieders van kant-en-klare systemen die de hennepteelt schokkend eenvoudig maken. Allemaal kunnen zij middels deze wet worden aangepakt.

dinsdag, 25 november 2014 17:52

Spreektekst WLZ - Gabrielle Popken

Vz,

Afgesloten van  de buitenwereld, geen vriendelijk praatje met het personeel, niet naar buiten kunnen, niet naar het toilet kunnen, 1 keer per week kunnen douchen…

Het kabinet  komt haar belofte na van ‘strenger’ straffen.....NIET van criminelen die beroven of  mishandelen…

NEE, van onze ouderen en gehandicapten, wiens zorg wordt afgepakt….. die aan hun lot worden overgelaten.

Onder het mom van  het ‘hervormen’  en de zogenaamde participatiemaatschappij  slaat deze wet over 37 dagen de hakbijl in de wortels van onze verzorgingsstaat.  Waar vadertje Drees ouderen een onbezorgde dag gaf, breekt de PvdA deze onbezorgde dag genadeloos af.

vrijdag, 21 november 2014 17:37

AFB 2015 - Gom van Strien

Voorzitter,

“Broos Herstel” staat er boven de Macro Economische Verkenning dit jaar. Die kregen we in september. Inmiddels weten we dat zelfs dat er niet inzit. Na jaren het zuur te hebben ervaren, zijn nu ook nog de kalktabletjes op en wrijven helpt ook al niet. Een recent CBS bericht geeft de werkelijkheid beter weer: bedrijven hebben in augustus weer 3,8 % minder geïnvesteerd dan in de zelfde maand van 2013; de derde daling op rij en tekenend voor stagnatie / geen herstel.

maandag, 13 oktober 2014 10:12

Algemene beschouwingen - Marjolein Faber

Vrz,

Een grote groep mensen staat aan de kant. Een grote groep mensen ligt wakker, te piekeren hoe de rekeningen betaald moeten worden. Een grote groep mensen vraagt zich af of zij aan het werk kunnen blijven. Een grote groep mensen die zich afvraagt “Kom ik nog wel aan een baan?” Vrz,  niets banen banen banen, maar werkloosheid werkloosheid werkloosheid is de slogan van dit kabinet. Sinds het aantreden van dit kabinet zijn 183.000 banen verloren gegaan. En in één jaar 100.000 banen, 100.000 banen voorzitter!