Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.

Bijdrage Marjolein Faber

Voorzitter,

"We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit - de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist - dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.” 

Vrz,
Treffender kan ik het niet schetsen dat de EU niets heeft met democratie, dan met deze woorden van Jean Claude Juncker. Een ieder die de democratie koestert begrijpt dat wij zo snel mogelijk van dit ondemocratische instituut genaamd de EU af moeten.
De Europese Unie ligt als een verstikkende deken over Europa. Een gebied waar alle Menschen Brüder werden, tenminste volgens het Europese Volkslied.
Een volkslied dat uitdrukking moet geven aan de Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit. Een volkslied dat enkel wordt gedragen door de melodie van de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. En in ieder geval niet door de Europeanen. Een prachtige melodie die de mens meesleept, maar ondertussen wordt de Europese agenda langzaam uitgerold. Stap voor stap tot er geen weg terug meer is.

dinsdag, 07 april 2015 15:19

Debat : wetsvoorstel flexibel werken

Debat 7 april 2015 over wetsvoorstel 32 889 (Wet flexibel werken)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)


Voorzitter,

De indiening van voorliggend initiatiefwetsvoorstel per september 2011 ligt al weer bijna vier jaar achter ons. Het doet inmiddels aan als een aflevering van “Andere tijden”: een politieke eeuwigheid geleden. Dit roept direct de vraag op of de leidende gedachte nog actueel is en de houdbaarheidstermijn van het voorstel niet al lang is overschreden. In dat geval is het hooguit nog te kwalificeren als een mooi vergezicht van destijds.

Voorzitter, in de jaren tachtig van de vorige eeuw was ik 7 jaar werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan 6 jaar als hoofd van de afdeling Energiestatistieken. In die hoedanigheid leverde ik gegevens aan onder andere de Economic Commission for Europe en nam ik deel aan diverse werkgroepen waarin de verwerking van die gegevens besproken werd. Eén van die werkgroepen hield zich bezig met statistieken over steenkolenproductie en de internationale handel daarin. Keurige boekwerken, maar mijn Duitse collega en ik hadden wat merkwaardigheden ontdekt. Het was ons opgevallen dat in Europa zo weinig Zuid-Afrikaanse kolen verbruikt werden, terwijl daar, in Zuid-Afrika toch heel wat geproduceerd en uitgevoerd werd. Nu was het in die tijd, zoals u weet, politiek niet correct om Zuid-Afrikaanse producten te gebruiken.

Wij telden daarom alle invoer in de hele wereld en alle uitvoer apart op, gespecificeerd naar land en kwamen tot de conclusie dat Zuid-Afrika miljoenen tonnen kolen uitvoerde, maar dat die ergens op de Atlantische Oceaan, misschien in de Bermuda Driehoek, spoorloos verdwenen. Ze kwamen gewoon nergens aan. En toch hoorde je nooit van kolenschepen die waren vergaan.

Debat 24 maart 2015 over wetsvoorstel 33 981 (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Als sluitstuk op de Participatiewet is zekerheidshalve de Quotum-dreigwet maar snel van de plank gehaald om als de bekende stok achter de deur de afspraken af te dwingen om op termijn 125 000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De papieren vrijwillige afspraken in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 worden bepaald niet hoog ingeschat.

dinsdag, 24 maart 2015 08:18

Internationale Veiligheidsstrategie

Voorzitter,
De Internationale Veiligheidsstrategie. Allereerst twee korte citaten uit dit stuk. Ten eerste:

“Vrede en veiligheid zijn geen vanzelfsprekendheid.”

Inderdaad. Wat wij, hier in Nederland, onder vrede en veiligheid verstaan en hoe wij die plegen te ervaren, is absoluut niet vanzelfsprekend en ook zeker niet onomkeerbaar. Het staat vast dat wij onze verworven vrede, veiligheid, vrijheden en Westerse identiteit ons door niets of niemand mogen laten ontnemen. Dat betekent dat wij te allen tijde op onze hoede moeten blijven, altijd alert moeten blijven zijn, immer onze ogen open moeten houden voor alles en iedereen die ons terug in de tijd wil brengen. Want – en dan kom ik bij het tweede citaat uit de Internationale Veiligheidsstrategie –:

“De wereld is complexer en onvoorspelbaarder geworden.”

dinsdag, 10 maart 2015 15:10

Debat : wetsvoorstel taaleis WWB

Debat 10 maart 2015 over wetsvoorstel 33 975 (Wijziging van de wet werk en bijstand ivm. toevoeging eis tot beheersing van de Nederlandse taal -Wet taaleis WWB)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Op 24 juni vorig jaar mocht deze kamer de Participatiewet en de wet Maatregelen werk en bijstand bespreken. Deze WWB is inmiddels onderdeel geworden van de Participatiewet. Ik zal de fundamentele kritiek van mijn fractie daarover hier niet herhalen; die bewaar ik nog wel voor het debat over de Quotumwet.