Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
maandag, 14 december 2015 11:35

Belastingplan 2016

Voorzitter, we mogen het er vandaag nog niet over hebben, maar ik pak er toch één punt uit, uit de brief bij die novelle die nog door de tweede kamer moet worden goedgekeurd. Na een aantal jaren afbraakbeleid begint dit kabinet nu ook nog met de fysieke afbraak van Nederland. Tien kolencentrales komen op de nominatie om gesloten te worden om het flut belastingplan dat we vandaag wel mogen behandelen, te redden. Daaronder drie fonkelnieuwe kolencentrales die net voor een bedrag van €4,5 mrd zijn gebouwd.

maandag, 14 december 2015 11:22

Begrotingsstaten BZK

Voorzitter, op 6 april aanstaande gaat de Nederlandse bevolking naar de stembus om te stemmen over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Het zal de eerste keer zijn dat een dergelijk raadgevend referendum wordt gehouden op grond van de referendumwet die op 1 juli jl. van kracht is geworden.
Een gezamenlijk burgerinitiatief, verenigd onder de naam GeenPeil, verzamelde maar liefst 427.939 geldige handtekeningen. Een geweldige prestatie, mede mogelijk gemaakt door de onvermoeibare inzet van duizenden vrijwilligers.

dinsdag, 08 december 2015 15:06

Wet natuurbescherming

Voorzitter,

Het is mooi dat de nieuwe Natuurbeschermingswet er is, want wie wil de natuur niet beschermen? Wie is er tegen natuur? Niemand natuurlijk! De wet beoogt vooral duidelijkheid te scheppen, maar als in de wet wordt vastgelegd dat de natuur "intrinsieke waarde" heeft — daar zijn we weer — dan vraag je natuurlijk wel op voorhand om juridisch gedoe. Ik kan niet over de filosofische benadering van de heer Schaap heen komen, maar het is een arbitraire term. De PVV-fractie vindt dat de wetgever zelf de grenzen moet stellen. Dat moeten we straks niet, via dure procedures, overlaten aan de interpretatie van rechters. Nee, neem als politiek zelf de verantwoordelijkheid, stel grenzen en schep duidelijkheid.

Voorzitter, de voorliggende Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, afgekort vth, heeft als uitgangspunten het verbeteren van de kwaliteit en de samenwerking in dit vth-domein in de omgevingsdiensten. Uitgangspunten die we als PVV fractie zeer belangrijk vinden, het gaat immers om het zorgvuldig borgen van de veiligheid en gezondheid in onze leefomgeving. Juist daarom moet dit goed én efficiënt geregeld worden. Helaas moeten we vaststellen dat dit wetsvoorstel op een aantal punten niet het meest geschikte kader biedt om dat te realiseren.

dinsdag, 24 november 2015 16:19

Wet tijdelijke tolheffing

Voorzitter, de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 die we vandaag bespreken vormt de wettelijke grondslag voor tolheffing op deze twee nieuwe verbindingen. De PVV-fractie heeft er alle begrip voor dat de minister vaart wil maken met wegeninfrastructuurprojecten, deze zijn hard nodig om de files aan te pakken: het afgelopen jaar zorgden alle files samen voor een kostenpost van maar liefst 655 tot 852 miljoen euro, zo maakte de transportsector gisteren bekend.[1] De wijze van bekostiging van deze projecten is echter een ander verhaal.

dinsdag, 17 november 2015 16:14

Algemene Financiële Beschouwingen

Voorzitter,

De Macro Economische Verkenning 2016 en de Miljoenennota 2016, waarover we vandaag spreken, zijn ten minste de afgelopen 5 jaar niet eerder zo nietszeggend en achterhaald geweest als dit jaar.
We zien onder de kop "hervormen als continue opdracht" in hoofdstuk 2 van de Miljoenennota een op-de-borst-klopperij over wat er in feite de afgelopen jaren in Nederland afgebroken is of naar de mening van het kabinet nog verder afgebroken moet worden: het pensioenstelsel, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs.