dinsdag, 22 maart 2016 12:42

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998

Bijdrage van René Dercksen

Voorzitter. Enkele weken geleden werd in dit huis een wet voor klokkenluiders aangenomen. Het doel van die wet is enig comfort te bieden aan hen die maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen. De PVV heeft, zoals bekend, grote affiniteit met klokkenluiders. Elk lid van onze fractie voelt zich min of meer een klokkenluider, zeker op zo'n inktzwarte dag als vandaag. Ik ben van plan om ook nu weer in dit debat de klok, die velen niet willen horen, te luiden. Ik ben van plan om duurzame misstanden en misverstanden aan te kaarten. Ik sluit niet uit dat, net als de vorige keer, een aantal collega's een aantal zaken zal horen die het eerder nog niet te horen heeft gekregen. Ik moet op zo'n moment toch in de richting van mevrouw Vos kijken.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag bespreken wij een initiatiefvoorstel dat iedereen sympathiek in de oren zal klinken. Het beoogt de woningmarkt toegankelijker te maken voor jongeren. Het maakt tijdelijke huurcontracten mogelijk voor jongeren, door het aanbrengen van enkele wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

dinsdag, 15 maart 2016 16:41

Omgevingswet

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

De Omgevingswet die we hier vandaag behandelen ligt voor om ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland efficiënter mogelijk te maken, zoals nieuwe of bredere autosnelwegen om files aan te kunnen pakken. Nóg trager dan deze files zijn immers de procedures om wegen aan te kunnen leggen. Vele tientallen jaren zijn geen uitzondering, zoals bij de A4 Midden-Delfland en de N69 ten zuiden van Eindhoven. Noodzakelijke economische ontwikkelingen worden veel te vaak door te lange procedures gedwarsboomd, wat niet alleen onnodig veel geld kost, maar ook ten koste gaat van werkgelegenheid. Beroepsbezwaarmakers als gesubsidieerde milieuorganisaties kunnen hiertegen als collectief of algemeen belanghebbenden schier eindeloos procederen op kosten van de belastingbetalende burger. Het gebruik van ruimte in Nederland is een voortdurend conflict tussen overheid, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Een situatie die steeds complexer wordt, niet in de laatste plaats door steeds stringentere EU-bemoeizucht, zoals Natura-2000 maatregelen. Dat de Omgevingswet ruimtelijke procedures moet vereenvoudigen en versnellen maakt dat de geest van deze wet in beginsel positief is.

dinsdag, 08 maart 2016 15:41

Algemene Europese beschouwingen

Vrz,

het Five President rapport is geschreven door Juncker in nauwe samenwerking met Tusk, Dijsselbloem, Draghi en Schultz. In dit geschrift van deze bende van vijf, vijf zelfbenoemde presidenten, is te lezen hoe het Nederlandse volk monddood gemaakt moet worden en geknecht.
Wij mogen dan wel één keer in de vijf jaar gaan stemmen voor het Europees Parlement. Maar voor wat, voorzitter? Een parlement dat enkel ja of nee mag zeggen over voorgekookte Europese wetgeving afkomstig van de niet gekozen Europese Commissie.
De kiezer komt amper zijn stoel uit om naar de stembus te gaan om de politieke elite in het Europese zadel te houden, wier grootste nachtmerrie is de groeiende aanhang van de anti EU partijen. Oftewel de populisten, die wél naar de kiezers luisteren.

dinsdag, 01 maart 2016 18:09

Debat Onderwijstoezicht

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Kwaliteit, daar gaat het om: kwalitatief goed onderwijs. Daar is in de Tweede Kamer al veel over gesproken – ook over de definitie van kwaliteit. In de Tweede Kamer werd al snel geconcludeerd dat een eenduidige definitie van onderwijskwaliteit eigenlijk niet goed mogelijk is. Er worden wel minimumkwaliteitseisen aan het onderwijs gesteld. Dat zijn de zogenaamde deugdelijkheidseisen. De initiatiefnemer, de heer Bisschop, heeft die de ruggengraat van de onderwijskwaliteit genoemd, de kern van kwalitatief goed onderwijs.

dinsdag, 01 maart 2016 15:58

Debat - Huis voor Klokkenluiders

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, wij voeren vandaag een bijzonder debat. Het is met name bijzonder, omdat de verschillen in opvatting tussen de partijen die vandaag deelnemen aan het debat, zeer klein zijn. Immers, allemaal erkennen wij de waarde die klokkenluiders hebben voor de maatschappij. De imposante rij indienders tegenover mij laat dat al zien. Allemaal vinden wij dat klokkenluiders goed beschermd en ondersteund moeten worden. Het gaat dan ook om bijzondere mensen.

dinsdag, 01 maart 2016 10:40

Debat mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Eindelijk, de tweede termijn van de behandeling van de Mediawet. Het heeft even geduurd – een maand om precies te zijn –, maar nu is het zover.

Op 2 februari vond de eerste termijn plaats. Niet alleen de PVV, ook de andere partijen waren toen bijzonder kritisch. Wat dat betreft: prima, heel goed, ga zo door! Het beeld vormde zich dat het wetsvoorstel in dit huis mogelijk geen meerderheid zou halen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de PVV toen dacht: waarom dan wachten met de tweede termijn? Maar nee, zo werkt het natuurlijk niet.

Bijdrage van Gidi Markuszower

2 jaar Voorzitter,

Bijna 2 volle jaren moest het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wikken en wegen. Tubben en tobben. Totdat zij aan de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven’ kon voorleggen. Een hele mond vol. Voor een zeer afgeslankte versie van het initiële voorstel.

Immers, de oorspronkelijke motie, die vanzelfsprekend op de steun van de PVV kon rekenen, ging verder. Was een stuk steviger. En riep de Regering op om de nationaliteit te ontnemen aan personen die waren veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Nu worden slechts wat mogelijkheden verruimd voor het ontnemen van het Nederlanderschap. Maar meer ook niet.