dinsdag, 21 juni 2016 11:50

Beleidsdebat BES-eilanden

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

In mijn bijdrage vandaag wil ik me met name richten op de evaluaties van de nieuwe staatkundige structuur van de BES eilanden na 10-10-2010. En in het bijzonder op de kabinetsreactie met betrekking tot het rapport van de commissie Spies. Het lijkt me zinnig ook terug te grijpen op het eerder op 4 juni 2013 in deze kamer gevoerde beleidsdebat inzake de “Toekomst van het Koninkrijk”. Tenslotte zal ik een korte beschouwing wijden aan de positie van de landen binnen het Koninkrijk na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter.
De PVV-fractie heeft met vertwijfeling kennis genomen van het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt. Die vertwijfeling komt doordat het wetsvoorstel zó ontzettend is verzwakt in de hoop haar door de Eerste Kamer te loodsen, dat het voor mijn partij nog nauwelijks herkenbaar is.

dinsdag, 31 mei 2016 16:53

Internationale veiligheid

Inbreng door Marjolein Faber

Vrz,

de wereld wordt geteisterd door terroristische aanslagen. Alleen al vanaf 11 september 2001 gaat het om tienduizenden terroristische aanslagen waarbij honderdduizenden doden en gewonden zijn gevallen. Dit alles gedreven door, wat sommigen noemen de religie van de vrede.
Vrz, ik heb het over de veroveringsideologie, de islam.

dinsdag, 24 mei 2016 18:57

Debat verbeterde premieregeling

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

Sinds eind 2013 is de toenemend lage rente een steeds groter probleem geworden voor de pensioenfondsen en hun deelnemers. Het besluit van de ECB baas Draghi om maandelijks zo’n 60 miljard uit het raam te gooien en tegelijkertijd de rente naar nul te schroeven, heeft de pensioenfondsen nog sterker onder water gedrukt. Onder de titel van “kwantitatieve verruiming” is door deze kamikazepiloot/illusionist (ik citeer slechts) gratis geld gecreëerd om de inflatie en de economie aan te jagen. “Whatever it takes” was zijn motto, tot en met het opkopen van probleemleningen van banken aan toe. Zelfs gratis iedereen 1000 euro geven (niet te verwarren met die andere 1000 van Rutte) wordt niet uitgesloten.  Allemaal wilde acties en ook nog op kosten van de Noordelijke landen en in dit geval de pensioendeelnemers.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag spreken wij over energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders. Kort gezegd in gewone mensen-taal: door duurzame renovatie van huurwoningen moeten de energiekosten naar nul gaan en huurders betalen geen energierekening aan een energiebedrijf meer maar in plaats daarvan een vergoeding aan hun verhuurder.

dinsdag, 12 april 2016 17:18

Wet Doorstroming Huurmarkt

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. De gebrekkige doorstroming op de huurmarkt is al jaren een probleem, dat zullen weinigen ontkennen. Dat de overheid hier iets aan probeert te doen door de mensen die in een sociale huurwoning zitten, een handje te helpen bij het doorstromen, daar is de PVV op zich niet tegen. Maar de manier waaróp deze wet de doorstroming poogt te bevorderen, stuit bij ons op een aantal fundamentele bezwaren.

dinsdag, 22 maart 2016 12:42

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998

Bijdrage van René Dercksen

Voorzitter. Enkele weken geleden werd in dit huis een wet voor klokkenluiders aangenomen. Het doel van die wet is enig comfort te bieden aan hen die maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen. De PVV heeft, zoals bekend, grote affiniteit met klokkenluiders. Elk lid van onze fractie voelt zich min of meer een klokkenluider, zeker op zo'n inktzwarte dag als vandaag. Ik ben van plan om ook nu weer in dit debat de klok, die velen niet willen horen, te luiden. Ik ben van plan om duurzame misstanden en misverstanden aan te kaarten. Ik sluit niet uit dat, net als de vorige keer, een aantal collega's een aantal zaken zal horen die het eerder nog niet te horen heeft gekregen. Ik moet op zo'n moment toch in de richting van mevrouw Vos kijken.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag bespreken wij een initiatiefvoorstel dat iedereen sympathiek in de oren zal klinken. Het beoogt de woningmarkt toegankelijker te maken voor jongeren. Het maakt tijdelijke huurcontracten mogelijk voor jongeren, door het aanbrengen van enkele wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.