Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 06 december 2016 15:00

Europees Openbaar Ministerie debat

Bijdrage van Gidi Markuszower

Voorzitter,

De Minister zal inmiddels wel hoofdpijn hebben. Van het gedraai.

Als Kamerlid was de huidige Minister tegen het Europees Openbaar Ministerie. En daarna, toen de Tweede Kamer hem, toen nog Kamerlid,  benoemde als rapporteur op dit onderwerp bleef hij tegen.

De Eerste en Tweede Kamer hebben zich meerdere malen op het principiële standpunt gesteld dat het strafrecht primair een nationale bevoegdheid is en daarom opsporing en vervolging van deze delicten primair een taak is van de nationale autoriteiten.

Maar voorzitter, eenmaal Minister in een PVDA kabinet, en het draaien begint als vanzelf. Dat draaien wordt heviger als de Ministers van het Nederlandse kabinet van premier Rutte de opdracht krijgen om in de Europese achterkamertjes de belangen van Nederland weg te onderhandelen. Want voorzitter, Rutte wil door iedereen aardig gevonden worden. Dus nee zeggen tegen een Europees voorstel zit er niet in. Ook al perkt dat voorstel de soevereiniteit in van Nederland. Dat maakt Rutte niks uit. Zolang Merkel en Hollande Mark maar aardig blijven vinden.

De Minister vraagt aan ons vandaag, namens het kabinet, om een uitspraak te doen over de vraag of Nederland niet alsnog moet meedoen met dat Europees Openbaar Ministerie. Dat is op zich al een gekke vraag want de Kamers waren al tegen. En de meest voorname bezwaren bestaan nog steeds.

Maar goed de Minister stelt een vraag. En op die vraag kan ik namens de PVV fractie het volgende antwoord geven: Het antwoord was nee. Het antwoord is nee. En het antwoord zal altijd nee blijven. Geen Europees Openbaar Ministerie.

De PVV houdt zijn rug wel recht. De PVV buigt niet voor de Europese elite. Die tijdens lunches, diners en cocktail parties op leden van ons kabinet inpraat om toch mee te doen met het Europees Openbaar Ministerie. De PVV werkt niet mee aan deze duidelijke soevereiniteitsoverdracht.

Wie houdt zijn rug niet recht? Dat zijn de leden van het kabinet Rutte.

De PVV begrijpt wel dat Nederland ons land is. En daarom willen wij zelf de baas blijven in ons eigen land. Wij willen geen Europese Openbare aanklagers die onze burgers strafrechtelijk kunnen vervolgen. Want dit is ons land.

De voorstanders van het Europees Openbaar Ministerie zullen zeggen  dat problemen, strafbare feiten, anno 2017 vaak grensoverschrijdende componenten hebben. Deze Europeanisten pleiten dan al snel voor grensoverschrijdende oplossingen.

De PVV pleit echter altijd voor nationale zelfredzaamheid. De EU lost geen problemen op, maar creëert ze juist vaak. En bedenkt dan een oplossing die leidt tot meer EU. En daardoor minder soevereiniteit van de lidstaten.

De PVV pleit zoals bekend voor minder EU. Of nog beter gezegd: voor een NEXIT.

Al jaren voordat de Britten voor de Brexit hebben gestemd heeft het Verenigd Koninkrijk aangegeven niet mee te willen doen aan het Europees Openbaar Ministerie. Laten wij de Britten volgen. Nee zeggen tegen het EOM en straks ja zeggen bij de NEXIT.

Het geloof in de hierboven nationale zelfredzaamheid lijkt volledig te ontbreken in de bijna defaitistische brief die de Minister van Veiligheid en Justitie op 25 november 2016 aan onze Kamer heeft gestuurd.

Namelijk bij herhaling wordt gemeld dat het EOM er zeker komt en omdat het er zeker komt het toch wel vervelend zou zijn als Nederland niet mee doet.

Allereerst is het voor mij onbegrijpelijk waarom de Minister niet met andere landen die tegen zijn, dat zijn er wel 10 namelijk, een coalitie smeedt die krachtig genoeg is om dat hele EOM van tafel te vegen. Ten tweede is het treurig te moeten constateren dat het Nederlandse kabinet angstig is om een keer niet mee te doen met de Europese kliek.

Mijn vraag aan de Minister: In artikel 86, eerste lid van de VWEU kan men lezen dat de Raad met unanimiteit moet beslissen wil het Europees Openbaar Ministerie worden opgericht. Gaat premier Rutte in de Europese Raad tegen oprichting van het Europees OM stemmen? Graag een helder antwoord van de Minister.

Een andere vraag aan de Minister is: waarom staat in de brief dat het zeker is dat het EOM er in enigerlei vorm komt. Gezien het, aangenomen, feit dat er geen unanimiteit tussen de lidstaten is en gezien het feit dat bij het ontbreken van die unanimiteit eerst maar eens minimaal 9 lidstaten zich moeten verenigen en aan moeten geven dat zij dan tezamen wel verder willen gaan met het EOM, is nog helemaal niks 100% zeker.

De stelligheid die in de brief wordt gesuggereerd, is niet op formele werkelijkheid gebaseerd. Ik vind de brief van de Minister op dit punt misleidend. En hoor graag van de Minister of dit opzettelijk misleidend is opgeschreven met als doel fracties in deze Kamer te overtuigen alsnog voor het oprichten van het EOM te stemmen.

Voorzitter, ik rond af. De onderhandelingen in de achterkamertjes van de Europese Unie, ook weer bij dit onderwerp, maken een ding duidelijk. Nederland verdient Ministers die hun rug recht kunnen houden. Nederland verdient Ministers die de wensen van de Eerste en Tweede Kamer, de gekozen volksvertegenwoordigers, respecteren. Ook als die niet aan tafel zitten bij de geheime JBZ vergaderingen in Brussel. Nederland verdient een kabinet dat de belangen van de Nederlanders voorop zet. Nederland verdient Ministers die geloven in de kracht van onze eigen instituten. Nederlanders verdienen niet meer EU. Maar minder EU. Of beter gezegd helemaal geen EU. Nederlanders verdienen een sterk Nederlands Openbaar Ministerie dat zorgt voor meer veiligheid in Nederland.

Kortom Nederland kan niet wachten op 15 maart 2017. De dag dat Nederland de kans krijgt om af te rekenen met de elite. De dag dat Nederland in grote getale op de PVV kan en zal stemmen. Want alleen een grote en sterke PVV kan ervoor zorgen dat wij baas in eigen land blijven.

Zodat de mensen thuis kunnen zeggen: Nederland is weer van ons. 

242 keer gelezen