Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 22 november 2016 14:43

Algemene Financiële Beschouwingen

Bijdrage van Gom van Strien

Voorzitter,

De Algemene financiële beschouwingen gaan deze keer natuurlijk niet alleen over de Miljoenennota. Aan het eind van de regeerperiode van dit kabinet is het duidelijk dat we ook terugkijken naar de resultaten van 4 Jaar Rutte II en de gevolgen daarvan voor 2017. Overigens doet dat de miljoenennota zelf ook uitgebreid, maar dan toch met zo’n vooringenomen blik en met zoveel halve waarheden en onjuistheden dat we het daar op zich ook even over moeten hebben.

Laten we eens beginnen met de financiële beloften van de Minister President vóór deze regeerperiode: handen af van de hypotheekrenteaftrek, geen cent naar Griekenland en elke Nederlander €1.000.
Geen enkele hiervan is waargemaakt. Het morrelen aan de hypotheekrente heeft Nederland in de ergste huizencrisis sinds decennia gestort, zo erg dat ook de hele nieuwbouw tot stilstand kwam.
Griekenland kreeg gelijk na het aantreden van dit kabinet in 2012 een nieuw steunprogramma. Griekenland kreeg tot en met 1 januari 2015 in totaal € 142 miljard aan EFSF-leningen en van het IMF € 11,8 miljard. In 2015 zijn daar uitkeringen vanuit het ESM ter grootte van € 21,4 miljard en een overbruggingskrediet van € 7,2 miljard vanuit het EFSM aan toegevoegd.

Het bedrag waarvoor Nederland garant staat is in totaal inmiddels voor ESM, ESF en overige noodfondsen ruim 90 Miljard Euro. En dat kan dus opgeëist worden!

Tenslotte elke Nederlander €1.000 erbij. Een fata morgana. Een luchtspiegeling waarvan totaal niets meer vernomen is. Ik zou zeggen vraagt u dat ook eens na aan de AOW’er met een klein pensioentje. Die ging de afgelopen kabinetsperiode per paar 3,7 % achteruit, een alleenstaande AOW ‘er 2,7 % achteruit en de modale alleenverdiener ging er de deze kabinetsperiode 0,6% op achteruit. En wat volgt uit de miljoenennota 2017: “Een kwart van de ouderen gaat er niet op vooruit” terwijl het waanzinnige toeslagensysteem de boel steeds gecompliceerder maakt voor iedereen.

Tot zover voorzitter de keiharde beloften van de minister president vóór de verkiezingen, waarvoor hij inmiddels ruim voor de volgende verkiezingen zijn verontschuldigingen aanbood in de hoop dat wij het er niet meer over zouden hebben. Welnu voorzitter de Nederlandse kiezer is niet zo dom als men binnen dit kabinet denkt.
Voorzitter, mijn auto is een aantal weken geleden door een derde in de prak gereden, door iemand die zat te telefoneren tijdens het rijden en vergat te remmen. Die man zei ook sorry, maar vervolgens heeft hij, of althans zijn verzekering, toch ook maar de schade vergoed. Dat is een redelijke afspraak in dit land. Die geldt voor iedere gewone burger, maar kennelijk niet voor dit kabinet.

Dan kom ik nu op de financiële ellende die dit kabinet niet had beloofd, maar die we er van dit kabinet gratis bijgekregen hebben. Laat ik daarvoor letterlijk dicht bij huis beginnen.
In de gehele grensstreek zijn tal van benzinepompen in deze kabinetsperiode opgedoekt. Het verschil in prijs voor autobrandstoffen tussen Nederland enerzijds en Duitsland en België anderzijds was aan het begin van deze periode vrijwel nul en bedraagt nu aan het eind van Rutte II voor gewone benzine ca. 30 cent per liter. Ook de middenstand die zich in de nabijheid van deze benzinepompen bevond leidt een zieltogend bestaan. Met dank aan dit kabinet. Deze Regering bevindt zich, fysiek, toevallig op zo groot mogelijke afstand van die grensregio. Maar ze heeft zich met dit voorbeeld als symbool ook op maximale afstand van de burger geplaatst. Wat er met regeringen die zich op grote afstand van de burger plaatsen gebeurt, hebben we net met de Amerikaanse presidentsverkiezingen gezien.

De hele toon van de miljoenennota ademt in lijn van wat ik zojuist opmerkte: “Het gaat beter dank zij dit kabinet”. De Nederlandse burger denkt: Het gaat een heel klein beetje beter ondanks dit kabinet.
Dankzij dit kabinet krabbelen we in ieder geval een heel stuk later uit de crisis.
Aan het begin, bij het uitbreken van de kredietcrisis in 2008, tot en met 2012 is de consumptie door huishoudens in ons land met 4,4 procent gekrompen. In dezelfde periode groeide de consumptie in België met 3,2 procent en in Duitsland met 4,3 procent.
Over de daarop volgende gehele periode 2012 tot en met 2015 zagen de Nederlandse huishoudens hun reëel beschikbaar inkomen met 2,6% dat is 0.6 % per jaar toenemen, dat is 6 pro mille per jaar. Dit terwijl de Belgische en Duitse inkomens er in dezelfde periode met respectievelijk 5,4 procent en 7,8 procent op vooruitgingen. Ook in absolute zin blijven we steeds verder achter bij onze buren. En dan praat ik nog niet over niet-EU-lid Noorwegen waar in die periode het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens met maar liefst 12,6% steeg. 

Dat het nu eindelijk een heel klein beetje beter gaat lijkt me dan ook niet iets om je voor op de borst te kloppen. We lopen nog steeds een paar jaar achter op de ons omringende landen.
De snoeiharde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de recessie immers alleen maar verergerd. Voorzitter het is mij bekend dat de theorieën van Keynes in de jaren 70 een beetje op de achtergrond geraakt zijn, maar ze zijn inmiddels toch weer gemeengoed en zoveel kan de minister van Financiën toch niet achterlopen dat hij denkt dat een pro cyclisch beleid nu plotseling goed zou zijn voor de economie. In ieder geval heeft de Nederlandse overheid de laatste jaren voortdurend gekozen voor bezuinigingen in een periode dat het conjunctureel slecht ging. De gevolgen hiervan zijn helaas blijvend zichtbaar. Dat zegt inmiddels ook het CPB, de ING, de Rekenkamer en vele economen. Dat alles alleen omdat het van Brussel moest. Omdat we ons moesten houden aan het Stabiliteits- en Groeipact.
En hoe ging het dan in andere landen? Wel, in de meeste zuidelijke landen heeft men zich daar nog nooit wat van aangetrokken en het konkelende Brussel heeft daar nog nooit maatregelen tegen getroffen. Of kan onze Minister van Financiën tevens de voorzitter van de Eurogroep, misschien aangeven hoeveel boetes er de afgelopen jaren zijn geïnd van landen die de regels van het Stabiliteits- en Groeipact hebben overtreden?
Maar wij hebben toch maar mooi een EMU tekort van 0,5 % in 2017 en een EMU schuld richting 62 % wordt trots in de miljoenennota vermeld. Nadere bestudering laat de kunstgrepen zien die daar zoal voor worden toegepast. Ik noem er 4:
Het toenemen van het BBP, waardoor de noemer groter wordt is uiteraard geen kunstgreep, dat gebeurt ondanks de regering, maar
1. de maatregel schatkistbankieren door lagere overheden helpt natuurlijk wel een paar miljard.
2. Voorts het privatiseren van ABN AMRO, ASR en SNS Properties, enkele miljarden.
3. Ook het afschaffen van het pensioen in eigenbeheer levert de schatkist in 2017 2,1 Miljard op. Dit onderwerp lijkt een beetje op het sprookje van Sjaak en de Bonestaak, waarin Sjaak naar het dorp wordt gestuurd om op de markt de armzalige koe van de familie te verkopen. Het enige verschil is dat het met Sjaak aan het eind van het sprookje nog goed afloopt dank zij het feit dat er een paar wonderen gebeuren.
4. Tenslotte het forfaitair rendement dat wordt gehanteerd in Box 3 in het systeem dat vanaf 2017 geldt. Het verschil met het invoeren van een heffing op basis van het werkelijk rendement levert de staat volgens de voortgangsnota van het Ministerie over dit onderwerp van 2017 tot 2019 enkele miljarden op. Dat sommige mensen dat gewoon diefstal noemen lijkt me logisch. Met dank aan de VVD staatssecretaris van belastingen, die maar al te graag, zelfs ongevraagd, bereid is PvdA beleid te bedenken en uit te voeren.
Voorzitter, niet zo zeer direct een kunstgreep van dìt kabinet en deze minister, maar tenminste wel van meneer Draghi, van de Europese Centrale Bank om de rente naar nul te brengen teneinde het lenen door Zuid Europa gratis te maken. Een ongekende overheveling van geld van Noord naar Zuid Europa is het gevolg. En ja het scheelt ook de Nederlandse schatkist 1 ½ miljard die men minder aan rente op de staatsschuld hoeft te betalen. Helaas zijn Henk en Ingrid de sigaar. Hun spaargeld verdampt en ondanks dat het geld in de pensioenpotten over de randen klotst worden de pensioenen via een bizarre redenering die wel voor pensioenfondsen, maar toch niet voor grote vermogens geldt, gekort. En dat is weer wel dit kabinet dat het allemaal bedacht heeft.

Wat dit kabinet ook bedacht heeft en waar ze nog trots op zijn ook, zijn de zogenaamde hervormingen.
De langdurige zorg werd afgebroken en een groot deel van de verzorgingstehuizen werd gesloten of omgebouwd tot asielzoekerscentrum. 83.000 zorgmedewerkers verloren hun baan.
Het pensioenstelsel werd afgebroken, de AOW leeftijd moest verder omhoog, pré pensioenregelingen werden rücksichtslos afgeschaft, zodat talloze oud militairen, oud politieagenten, oud brandweerlieden en noem maar op, die eerder al of niet gedwongen met prepensioen gingen, thans over de armoedegrens worden geduwd omdat de hen beloofde overgangsregeling eenvoudigweg werd afgeschaft.
Ik heb al besproken de bedachte constructie om pensioenfondsen onder water te zetten, teneinde pensioenen te kunnen korten. Ondertussen groeide het vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars sinds 2008 met ruim 615 miljard euro tot 1.700 miljard euro. Meer dan de helft van het totale pensioenvermogen in Europa is Nederlands. En de begerige blikken uit Brussel worden steeds indringender en irritanter. Maar dit kabinet van eurofielen maakt zich geen zorgen. Dat laten ze over aan de mensen die hun pensioen jaar op jaar gekort zien.

Voorzitter, ik had het al over het bizarre beleid van de ECB. De PVV roept al een aantal jaren dat we af moeten van de euro, die er alleen toe leidt dat ons geld overgeheveld wordt naar Zuid Europa en dat we er niets meer over te zeggen hebben. Aanvankelijk werden wij daarvoor weggehoond, maar inmiddels beginnen steeds meer economen onze kant te kiezen of tenminste onrustig op hun stoel te draaien als het over de euro gaat. Inmiddels heeft ook Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz vastgesteld dat de euro ten dode is opgeschreven. We hebben het niet over een songwriter die de Nobelprijs voor literatuur wint maar over een winnaar van de Nobelprijs voor Economie en een van de meest gelauwerde economen van deze tijd. Het is werkelijk verontrustend dat deze regering ook op dit punt zich niet meer zorgen maakt over de richting waar het met de euro heen gaat.
Het enige waar dit kabinet zich wel zorgen over lijkt te maken is de Brexit. Het kabinet gelooft inmiddels namelijk nog steeds de door haar zelf en haar Brusselse vrienden geïnitieerde antipropaganda op dit onderwerp. Ronduit hysterisch waren de reacties toen de Britten op 23 juni van dit jaar democratisch besloten hun eigen weg te kiezen. Verstandige mensen zagen al direct na het referendum dat de beurzen aan het eind van de Brexit week niet lager, maar zelfs hoger stonden dan aan het begin van die week. De Telegraaf had een paar dagen nodig om te constateren dat de beurzen uit wat zij noemden het Brexit ravijn waren gekropen, het FD had vervolgens 3 maanden nodig om te constateren dat het ravijn niet meer dan een greppeltje was. Het Britse Office for National Statistics heeft inmiddels bekend gemaakt dat de werkloosheid ná de Brexit gedaald is naar 4,7%, het laagste punt in elf jaar. Ter vergelijking: In Nederland daalt de werkloosheid volgens het CPB dit jaar naar 6,2 %.

Voorzitter, ik rond af.
Het kabinet heeft de plank niet alleen totaal misgeslagen met de desinformatie rond Brexit. Dit kabinet heeft ook het pensioenstelsel ernstig aangetast, het heeft door zijn slaafs volgen van Brussel, waar andere landen dat niet deden zo hard en verkeerd bezuinigd dat de economie hiervan ernstig schade heeft ondervonden. En dat terwijl er volop mogelijkheden waren om te bezuinigen op onderdelen die de economie nauwelijks raken. De PVV heeft in de loop der jaren tal van onderwerpen aangedragen, zoals bezuinigingen op Brussel, op ontwikkelingshulp, bezuinigingen door de asielinstroom te stoppen, op de  publieke omroep, op subsidies voor kunstenmakers, die ten onrechte kunstsubsidies genoemd worden, op windmolens en op innovatiesubsidies. Voorzitter wat betreft die innovatiesubsidies nog een hilarisch detail dat aangeeft hoe, zodra de subsidiepotten opengaan, de creatieve geest gedoofd wordt. De 9 topsectoren die een aantal jaren geleden door EZ werden aangewezen en waar de vleespotten van Egypte dus voor opengingen, blijken nu qua groei juist fors achter te blijven bij de rest van de economie: groei in 5 jaar 2,8 % tegen 4,53% voor de totale productie.

Kortom, tijd voor een nieuw kabinet! Nederland is er klaar mee om uitgeknepen te worden door een kabinet dat geheel aan de leiband loopt van Brussel. Hoogste tijd om niet meer te buigen voor de Europese heilstaat.

211 keer gelezen