Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 28 juni 2016 15:00

Wijzigingen statuut van Rome inzake het Internationaal strafhof

Bijdrage van Marjolein Faber

Vrz,

het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van de rechtsbevoegdheid van het  internationaal Strafhof. Dit betreft oorlogsmisdrijven in geval van een niet internationaal gewapend conflict en in het bijzonder de definitie van het misdrijf agressie.

De PVDA commissie voorzitter was zo lyrisch over het feit dat er overeenstemming was bereikt, dat hij stond te trappelen om dit plenair te vieren middels het afleggen van een gezamenlijk statement namens onze commissie.
Een gezamelijk statement om te vieren dat Nederland nog meer soevereiniteit afstaat.
Dit keer niet aan Brussel maar aan het internationaal strafhof.  De aanwezige partijen stemden vlotjes in met het voorstel, m.u.v. de PVV,  die niet  echt warm loopt voor dit elitaire propaganda feestje.

Ook bij diverse andere landen moet er sprake geweest zijn van ongemak daar de overeenstemming over het misdrijf agressie een lange historie kent van onderhandelingen, waarvan de start ligt bij het Neurenberg Tribunaal in 1946.

Uiteindelijk werd in de speciaal opgerichte informele werkgroep overeenstemming bereikt over de definitie van het misdrijf agressie. Deze werkgroep bestond steeds uit een wisselende samenstelling. Het schijnt dat er verdragspartijen en niet verdragspartijen aanwezig zijn geweest. Wie wanneer aanwezig was wordt niet vrijgegeven. Hoe de besluitvorming heeft plaats gevonden is onduidelijk.

Opmerkelijk is dat de minister van Buitenlandse Zaken aangeeft niet te beschikken over een volledige lijst van landen die deelnamen aan de verschillende bijeenkomsten.
Het lijkt toch voor te hand te liggen dat er ergens een administratie is gevoerd, toch?
Vrz, de plaatselijke biljartclub voert een betere administratie!

Vrz, de definitie agressie,, die door de werkgroep is aangenomen bij consensus, stond dan ook niet meer ter discussie tijdens de  Herzieningsconferentie in Kampala, die op haar beurt  deze dan ook weer bij consensus aanvaardde, tegelijkertijd met de wijziging uitbreiding definitie van oorlogsmisdrijven ingeval van een niet internationaal gewapend conflict.

Vrz, hoe de besluitvorming heeft plaats gevonden is onduidelijk en verre van transparant.
Wie was voor? Wie had er bedenkingen? Wie zweeg? Wie werd er extra gemasseerd?

Vrz, ook zijn er enkele wijzigingen op de «Elementen van Misdrijven» goedgekeurd. Deze elementen bepalen o.a. of er sprake is van agressie. Deze wijzigingen kunnen zo maar doorgevoerd worden buiten de parlementen om. Dit komt omdat deze elementen voor het Strafhof geen bindende status hebben, waardoor men kan afwijken van deze elementen of anderen kan toepassen. Maar onder tussen hebben zij wel invloed op het oordeel van het Strafhof over onze burgers.
Deze werkwijze kan leiden tot willekeur met als gevolg verschil in oordeel in gelijke gevallen. Dat is rechtsongelijkheid en is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Maar de minister van Buitenlandse Zaken ligt er geen nacht wakker van. Hij geeft aan dat hij vertrouwen heeft in gepaste gebruikmaking van deze instrumenten door het Strafhof en hij verwacht dat de nog te ontwikkelen jurisprudentie van het Strafhof over het misdrijf agressie netjes zal worden meegewogen in daarop volgende rechtszaken.

Vrz, dit zijn gewoon aannames!
Het kan zo maar zijn dat dit instrument politiek wordt ingezet.
Daarbij komt nog dat betreffende de daad van agressie, die enkel betrekking kan hebben op een land, het Strafhof tot een eigen oordeel kan komen, zonder gehinderd te worden door de bevindingen van de Veiligheidsraad. Hetzelfde geldt voor nationale rechters die rechtsmacht uitoefenen over het misdrijf agressie. Indien er wordt geoordeeld dat een land een daad van agressie heeft verricht, kunnen de onderdanen van dat land vervolgt worden. Mits de betrokken staat de rechtsmacht over het misdrijf agressie heeft geaccepteerd, wat geschied bij instemmen met dit wetsvoorstel.

Met als gevolg dat Nederlanders wel vervolgd kunnen worden maar de strijders van de Islamitische Staat niet vervolgd kunnen worden. Dit omdat zij onderdanen zijn van een niet erkende staat en het misdrijf agressie gekoppeld wordt aan statelijk handelen.
En vrz, hoe zit het met statelozen en bijvoorbeeld de Palestijnse vluchtelingen die wonen in de Palestijnse gebieden? Kunnen zij vervolgd worden voor het misdrijf agressie? Graag een reactie van de minister.

Vrz, het misdrijf agressie kan gepleegd worden door een persoon die leiding geeft aan politiek of militair optreden van een staat. Binnen de werkgroep is er voorgesteld om economisch optreden hier aan toe te voegen. Echter bleek hier weinig steun voor.
Welke landen dit niet wilden steunden wordt niet bekend gemaakt. Blijkbaar hebben zij er belang bij de handen vrij te hebben om op een agressieve wijze zich grondstoffen, voedsel en arbeidskrachten toe te eigenen.

Vrz, door steeds meer rechtsbevoegdheid toe te wijzen aan dit Strafhof, kunnen regeringen ver genoegzaam achter over leunen en het oordelen over laten aan deze internationale organisatie. Het Strafhof biedt een uitkomst in gevoelige zaken: regeringen kunnen zich verschuilen achter het Strafhof en deze het vuile werk op laten knappen.
En door de brei van internationale regelgeving is het nog amper te volgen wat nu wel of niet is toegestaan.

De minister van Buitenlandse zaken geeft aan dat hij opsporing, vervolging en berechting van genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid van groot belang  acht.
Maar ondertussen is deze Regering te laf om de Armeense genocide te erkennen.  Een bewezen volkeren moord waar 1,5 miljoen Armeniërs op gruwelijke wijze zijn gemarteld, verkracht en vermoord door de Turken.
De regering blijft dit stug de Armeense  kwestie noemen. Het komt goed uit dat er momenteel geen enkele internationale organisatie bevoegd is om de Armeense genocide te veroordelen. En zolang er geen erkenning is van deze genocide, zijn er óók juridisch geen gevolgen voor Turkije.

Zo kan de Armeense genocide de onderhandelingen voor een Turks EU lidmaatschap niet verstoren en kan de regering Erdogan te vriend houden. Erdogan, die ook gewoon doorgaat  met de bezetting van het noorden van Cyprus (1974), nota bene een EU land!

Vrz, ik rond af.

Dit wetsvoorstel is een symptoom van een schimmenspel.

Er  worden bevoegdheden weg gegeven, en met deze bevoegdheden wordt er weer soevereiniteit weg gegeven. Dit terwijl de roep om behoud van soevereiniteit juist toeneemt. Maar ik vrees dat de meerderheid van de partijen in deze kamer er lak aan heeft en gewoon instemmen met dit wetsvoorstel.

Vrz,  het zal u duidelijk zijn dat de PVV fractie niet de soevereiniteit te grabbel gooit en zal dan ook tegen dit wetsvoorstel stemmen.

538 keer gelezen