Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 07 juni 2016 13:36

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter.
De PVV-fractie heeft met vertwijfeling kennis genomen van het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt. Die vertwijfeling komt doordat het wetsvoorstel zó ontzettend is verzwakt in de hoop haar door de Eerste Kamer te loodsen, dat het voor mijn partij nog nauwelijks herkenbaar is.

Het is alsof de minister ons een nieuwe auto heeft beloofd – eentje met voor ons veel te weinig PK; en onder het mom van ‘beter iéts dan niets’ hebben we in de Tweede Kamer met zijn voorstel ingestemd. Maar nu komt hij vandaag in deze kamer aanzetten met slechts een setje wieldoppen!

Zo kennen we de VVD. Naar eigen zeggen een partij van Law & Order, maar het is veel geblaat en weinig wol. Om op het regeringspluche te komen (en te blijven) gaan alle zogenaamde principes moeiteloos overboord. Het zou ons dus niet moeten verbazen, dat de minister met dit gedrocht vandaag om onze steun komt bedelen, maar het frustreert ons des te meer.

Het overtreden van de wet is in de meeste gevallen een bewuste keuze van de delinquent. Een keuze die gevolgen heeft voor de gehele samenleving, met name ook financiele gevolgen. Voordat die individuele keuze tot het overtreden van de wet of plegen van een misdrijf tot een veroordeling heeft geleid, is er namelijk een heel bataljon ambtenaren en andere functionarissen ingezet.

Allereerst de opsporingsambtenaren en de agenten die eventuele aangiftes hebben behandeld, getuigen hebben gehoord, bewijs hebben verzameld enzovoort. Vervolgens een advocaat, al dan niet toegevoegd op kosten van de staat, de officier van justitie die de zaak moet behandelen, de griffie die een rechtzaak moet inplannen en natuurlijk de rechters die moeten vonnissen. Dikwijls komen er nog wat tolken aan te pas en als er sprake is van detentie zijn er dan nog gevangenbewaarders en parketwachten bij betrokken en tevens de dames en heren van de DJI die het transport van detentiecentrum naar de rechtbank verzorgen. Psychologen, psychiaters, reclasseringambtenaren en een heleboel andere hulpverleners die zich bezig houden met de resocialisatie van veroordeelden.

Voor de PVV is het volstrekt logisch en acceptabel om gedetineerden en veroordeelden aan die gemaakte kosten te laten meebetalen. Onze fractie in de Tweede Kamer probeert al sinds 2007 dit te laten regelen; daartoe hebben wij al vele moties ingediend. Het oorspronkelijke wetsvoorstel, toen nog in combinatie met de eigen bijdrage voor gedetineerden aan hun verblijf in detentie, ging voor de PVV niet ver genoeg. Zo zijn wij tegen een uitzondering voor minderjarigen en adolecenten en vinden wij dat iemand die voor twee strafbare feiten wordt veroordeeld ook twee keer de bijdrage moet betalen. Ook hadden wij graag gezien dat de minister een waarborg had ingebouwd die ervoor zorgt dat de eigen bijdrage niet gaat leiden tot lichtere straffen.
De ervaringen in het Verenigd Koninkrijk die de minister noemt in zijn memorie van antwoord voorspellen in die zin niet veel goeds. Mijn fractie vreest dat rechters de eigen bijdrage gaan gebruiken als excuus om lagere straffen op te leggen. Ik vraag aan de minister of hij die vrees deelt en of hij bereid is om er streng op toe te zien dat dit niet gebeurt en daar desnoods maatregelen voor te treffen.

De PVV betreurt dat de minister zoveel water bij de wijn heeft gedaan.
Deze VVD-minister van Law &Order heeft zich laten overhalen door de linkse partijen die veroordeelden eigenlijk zielige slachtoffers van de maatschappij vinden. Want ach gut ze hebben allemaal schulden, en daardoor was het onvermíjdelijk dat ze in de criminaliteit zouden belanden en ach jee we mogen als maatschappij zéker niet vragen om een eigen bijdrage in de kosten die zij zelf veroorzaakt hebben want dan komen ze helemáál nooit meer uit de schulden en kan hun resocialisatie ernstig in gevaar komen en wordt de kans op recidive welhaast 100%!

Voorzitter, ik zou willen dat die partijen zich net zo druk zouden maken om resocialisatie van de slachtoffers van misdrijven. Om de schade die het bij hén aanricht, en bij de maatschappij.

Ouderen zijn verplicht tot het betalen van een bijdrage aan hun verblijf in een zorginstelling. En de normale hardwerkende burger die zich aan de wet houdt betaalt ook gewoon zijn huur of hypotheek. Maar gedetineerden, veroordeelde criminelen en asielzoekers krijgen gratis kost en inwoning. Mijn partij is daar zeer op tegen en betreurt het intrekken van het wetsvoorstel over de bijdrage van gedetineerden aan het verblijf in een gevangenis of tbs- kliniek.

Nederland blijft nu een luilekkerland voor criminelen. Om te beginnen is de pakkans ontzettend laag. Als je dan toch wordt opgespoord door de politie en je voor een rechter belandt en óók nog tot onvoorwaardelijke detentie wordt veroordeeld dan zit je in de meeste gevallen in een cel die comfortabeler is dan de meeste studentenkamers in Nederland.
Oh en voordat een van de collega’s naar voren komt om te roepen dat detentie geen pretje is omdat je niet zomaar naar buiten kan als je dat wilt, je niet kan gaan en staan waar je wilt; dan wil ik even opmerken dat dit ook vaak het geval is voor ouderen in verzorgingshuizen vandaag de dag. Die kunnen ook niet zomaar naar buiten als ze willen omdat het personeel is wegbezuinigd. Te schandalig voor woorden. Gedetineerden hebben tenminste nog het recht om gelucht te worden.

Voorzitter, ik rond af. Dit wetsvoorstel in deze vorm is zó ontzettend uitgekleed door deze minister dat de PVV zich werkelijk afvraagt wat het nog voor nut heeft. Óf het nog wel nut heeft. We zijn in ieder geval benieuwd naar de antwoorden van de minister, met name op die laatste vraag.

531 keer gelezen