Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
dinsdag, 31 mei 2016 14:53

Internationale veiligheid

Inbreng door Marjolein Faber

Vrz,

de wereld wordt geteisterd door terroristische aanslagen. Alleen al vanaf 11 september 2001 gaat het om tienduizenden terroristische aanslagen waarbij honderdduizenden doden en gewonden zijn gevallen. Dit alles gedreven door, wat sommigen noemen de religie van de vrede.
Vrz, ik heb het over de veroveringsideologie, de islam.

Vrz, de islam wint versneld aan invloed. Eén van de drijvende krachten hier achter is de Moslimbroederschap,die opgericht is in Egypte in 1928. Deze internationale organisatie heeft vertakkingen naar o.a Hamas, Al Fatah, Al Qaida, IS, Milli Görüs, de Taliban. Ook de AKP van het met de EU bevriende staatshoofd Erdogan, is gelieerd aan de Moslim Broederschap. En niet te vergeten, ook in Nederland is de Moslim Broederschap geïnfiltreerd.

Deze broederschap doet zich voor als gematigd, maar is in de kern bikkelhard.
Dat het de broeders bloedserieus is, is te zien aan hun strategie genaamd het Project.
Middels het project wil de Moslim Broederschap het Westen onderwerpen d.m.v. propaganda, preken en indien nodig oorlog.

Hiervoor wil men infiltreren, aparte sociale netwerken opbouwen, autonome veiligheidsdiensten oprichten, het onder de aandacht brengen van de jihad plicht bij moslims, invloed uit oefenen op de media, het steunen van jihadistische bewegingen en het aanwakkeren van het Israëlisch-Palestijns conflict.
Alle zichtbare samenwerking met terroristische organisaties wordt zorgvuldig vermeden, zodat zij zich op kan werpen als bruggenbouwer tussen de verschillende culturen en zich positioneert als islamitische gesprekspartner voor overheden en internationale organisaties.
Zij schroomt dan ook niet om de democratie te misbruiken om haar doel te bereiken.

Zo kon het geesteskind van de Moslim Broederschap, de Organisation of islamic Cooperation, afgekort de OIC worden verwezenlijkt.
Deze organisatie heeft een grote invloed binnen de Verenigde Naties, waar zij naar hartenlust haar project kan uitrollen, waarvan het Israëlisch-Palestijns conflict een onderdeel is.
Terroristische cellen in Palestijnse gebieden worden bewust gevoed en men schroomt er niet voor om verband te leggen tussen terroristische activiteiten in de Palestijnse gebieden en het wereldwijde terrorisme. Dit alles om een wig te drijven tussen Israël en het Westen met als doel de eliminatie van Israël en de verovering van het Westen.

Vrz, ondertussen staan onze grenzen wagenwijd open. Miljoenen economische vluchtelingen rammelen aan de poorten van Europa. Deze enorme stroom ongecontroleerde migranten ontwrichten niet alleen financieel en maatschappelijk de Westers samenleving, maar hebben ook terroristen in het kielzog, die als doel hebben, zo veel mogelijk chaos te creëren in het vrije Westen. Zij worden opgevangen in AZC's waar ze hun terroristische activiteiten al starten: het treiteren en mishandelen van christenen, homosexuelen en ander zwakkeren. In de Duitse AZC is het helemaal bont. Deze AZC's staan veelal onder controle van Arabische beveiligers die dikwijls de andere kant opkijken bij geweld en discriminatie tegen christenen.

En in Nederland? Ook daar worden mensen in AZC's geterroriseerd die niet in het islamistische plaatje passen. I.p.v. Dat men deze terroristen direct uitzet, wordt er in de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om invulling te geven aan aparte veilige opvang voor LHBT's, christenen en andere kwetsbare individuen.

Vrz, de wereld op zijn kop!

Na de asielprocedure te hebben doorlopen of verdwenen te zijn in de illegaliteit voegen de migranten zich veelal in de diverse bestaande migranten enclaves, waar de politieke elite hen voorziet van een uitkering en subsidies met een vage hoop op integratie.

Deze enclaves ontwikkelen zich als uitvalsbasis voor islamitisch terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen, dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek.

Ook in Frankrijk zijn er al honderden van deze enclaves, waar de autoriteiten nauwelijks gezag hebben.
Vrz, als wij willen weten hoe zich dit in de nabije toekomst zal ontwikkelen, dan hoeven wij alleen maar naar Israël te kijken. Wij gaan hier Palestijnse toestanden krijgen en dit islamitisch terrorisme wordt óók nog gefaciliteerd door de overheid.

Vrz, een praktijk voorbeeld. Niet van een grote stad, maar van het platteland.
In de Achterhoek heeft de Marokkaanse sjeik El Mokadmi vrij spel om de salafistische madrassa Al Islah te besturen waar het Sharia-recht heerst. Kinderen leven in het internaat in een hoge mate van afzondering, zonder enige vorm van toezicht door de Nederlandse overheid, mogelijk gemaakt en mede gefinancierd met belastinggeld.
Zo kunnen ouders dubbele kinderbijslag aanvragen om hun kind op deze madrassa te laten indoctrineren en kunnen deze kinderen met Nederlandse studiefinanciering doorstromen naar de Al Azhar Universiteit in Caïro, die verbonden is aan de Moslim Broederschap.

El Mokadmi heeft zelf vele jaren gewoond en gestudeerd aan soortgelijke madrassa's, die verbonden zijn aan de extreme Deobandi-school dat onderdeel uitmaakt van het salafisme. Ook hij studeerde aan de Al Azhar Universiteit in Caïro. Wat El Mokadmi door de jaren heen heeft geleerd in dergelijke instellingen, wordt vandaag de dag namens hem uitgerold en in de praktijk gebracht in de Gelderse Achterhoek.

Door zijn gebruik van mooie woorden, zoals integratie, respect en transparantie, laat de overheid zich misleiden en geeft zij zelfs een ANBI-status af voor de stichting Al Islah alsook voor de stichting Al Mahad al Islami, die gevestigd is op het zelfde adres. Door deze ANBI-status krijgen beide stichtingen hierdoor fiscale voordelen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, maar vast staat dat deze stichtingen daaraan niet voldoen. Hoewel de belastingdienst daarvan al sinds januari 2015 op de hoogte is, heeft dat niet geleid tot enige maatregel. Het kan zijn dat ze te druk zijn met de Panama papers, maar vast staat dat er geen hypotheek rust op het gebouw waarin de madrassa gevestigd is, terwijl er wel een geldlening wordt afgelost. Kennelijk wordt de madrassa door derden gefinancierd. Wie deze derden zijn is dan ook niet bekend, mede omdat de stichting niet voldoet aan haar verplichting financiële verantwoording af te leggen.
Vaststaat dat El Mokadmi zich in kringen van de Moslim Broederschap beweegt en hij bovendien één van de topmannen is binnen Jamaat Tablighi, een stroming gebaseerd op de salafistische Deobandi school.

Het doel van Jamaat Tablighi is de her-islamisering van de moslim minderheden in het nu nog vrije Westen en predikt een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving en propageert ‘apartheid’, hetgeen helemaal in lijn is met de Moslim Broederschap.

Het is niet voor niets dat de AIVD waarschuwt dat Jamaat Tablighi kan fungeren als een voedingsbodem voor radicalisering van moslims. Als men de hiervoor beschreven verstrengeling bekijkt in het licht dat de stichting Al Islah het doel heeft om zoveel mogelijk imams op te leiden en af te leveren, dan is het wachten op het moment dat geïslamiseerde wijken in de grote westerse steden worden bestuurd in lijn met het sharia-recht. Nu al zijn er sharia rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk.

Vrz, ik heb slechts één voorbeeld beschreven, de madrassa Al Islah. Ondertussen zijn en worden er in Nederland honderden islamitische organisaties opgericht, vaak gesubsidieerd met belastinggeld. Meestal begint het als een culturele stichting die uitgroeit tot een moskee.
Rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap, die steeds meer haar islamitische stempel gaat drukken op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk.
En zo wordt de enclave gevormd, een Gazastrook in wording.

En terwijl de enclave Molenbeek in Brussel al onder controle staat van de salafisten, geven de Minister Asscher van Sociale Zaken en Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie schaamteloos aan, dat er geen verbod komt op salafistische organisaties. De huidige wetgeving zou voldoende zijn om uitwassen te kunnen bestrijden. Echter van handhaving is nauwelijks sprake. Men laat het allemaal gewoon lopen.

Beide ministers schrijven in een brief aan de kamer dat zij een religie, ideologie of gedachtegoed niet verbieden, omdat 'individuele vrijheid de basis is van onze rechtstaat'. Met een verbod zou daaraan worden getornd.
Vrz, dit is ongelofelijk naïef. Beide ministers gaan volledig voorbij aan het feit dat binnen de islam geen sprake is van individuele vrijheid. Tolerantie voor intoleranten kan dodelijk zijn.

Door bijvoorbeeld de madrassa en zijn sjeik in Nederland ruim baan te geven, wordt onze rechtstaat en onze vrijheid, van binnenuit gesloopt.
Dit terwijl juist de overheid als taak heeft onze rechtstaat te beschermen.

Vrz, de overheid moet een keuze maken: of zij beschermt de rechtstaat of zij beschermt de islam. Waarvoor kiest de regering? Graag een reactie van de minister.

Vrz,
ook moeten wij ons serieus gaan afvragen of wij mensen met een dubbele nationaliteit wel binnen defensie, politie en de veiligheidsdiensten moeten op leiden en laten werken.
Ik heb al eerder het voorbeeld genoemd van de Arabische beveiligers in de Duitse azc, die dikwijls een oogje dichtknijpen als er christenen worden geterroriseeerd.
Daarnaast laat de praktijk zien dat de koning van Marokko en de sultan van Turkije schaamteloos hun invloed blijven uitoefenen op hun onderdanen in Nederland.
Als een columniste wegens belediging van het staatshoofd al in Turkije wordt gearresteerd, hoe moet het dan gaan bij een gewapend conflict in het Midden-Oosten?

De vraag aan de minister is of zij een dubbele nationaliteit wenselijk vindt voor het leger, politie en veiligheidsdiensten.
En zijn er gevallen in Nederlandse leger bekend dat n.a.v. ITAR, International Traffic-in-Arms Regulations, personeel van defensie met een dubbele nationaliteit beperkingen krijgt opgelegd die niet worden opgelegd aan personeel van defensie met enkel de Nederlandse nationaliteit?
Graag een reactie.

Vrz, wij worden op twee fronten bedreigd.
Ten eerste de buiten grenzen; zowel op nationaal en Europees niveau zijn deze zo lek als een mandje. Miljoenen migranten aan de Europese grenzen maken zich op voor de strijd om Europa.
De strijders van Mohammed reizen ongecontroleerd door naar de Europese geïslamiseerde wijken waar zij door hun geloofsgenoten worden opgevangen en hun handlangers vinden voor hun enclave oorlog. En tot overmaat van ramp sluit dit kabinet een krankzinnige deal met de Turken, waardoor 80 miljoen Turken visum vrij warm onthaald worden. Al deze mensen zullen nog meer islam binnen brengen. Migratie is een onderdeel van de jihad.
De vraag aan de minister is ook, met hoeveel migranten gaat hij Nederland nog opschepen? Wat moet er gebeuren voor dat hij eindelijk eens die reusachtige olifant ziet staan? Graag een reactie.

Vrz, ik rond af.
Dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Maar wat doen deze ministers voor Nederland?
De één loopt sjiek te doen op Brusselse cocktail parties en de ander schrijft mooie persberichten. En verder gebeurd er niets .

En als u mij niet gelooft, omdat ik een PVV-er ben, vraagt u het dan eens aan de burgemeester van Ede, een CDA-er. Hij vraagt geen hulp meer aan zijn eigen regering, maar zet de hulp in van de clanvertegenwoordiger van de vijfde colonne, de Marokkaanse consul.

Vrz,
burgers worden niet enkel bedreigd door terroristen, die hen belagen en angst aanjagen. De haperende overheid, die hen moet beschermen, maar die selectief de wet en regelgeving handhaaft of helemaal niet handhaaft, maakt de nachtmerrie compleet.
Terwijl de burgers in vertrouwen het mandaat hebben gegeven aan het politieke bestuur, worden zij, als dank, gruwelijk in de steek gelaten en aan hun aan hun lot overgelaten.

678 keer gelezen