Logo PVV Eerste Kamer

Gabrielle Popken, Marjolein Faber, Marcel de Graaff en Gom van Strien

Gabrielle Popken, Marjolein Faber, Marcel de Graaff en Gom van Strien

Peter van Dijk legt de eed af

Peter van Dijk legt de eed af

Reinette Klever en Mariette Frijters

Reinette Klever en Mariette Frijters

Ronald Sørensen en Tobias Reynaers

Ronald Sørensen en Tobias Reynaers

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.

De publieksrechtelijke bedrijfsorganisaties voeren grofweg twee soorten taken uit, de publieksrechtelijke taken, dit zijn vooral de Europese uitvoeringstaken te weten de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid, dier- en plantgezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, gezondheid en export. En de niet-publieke taken, hieronder vallen de financiering van het diergezondheidsfonds, de financiering van het plantgezondheidsfonds, de voedselveiligheid en de bestrijding en preventie van plant- en dierziekten.

De medebewindstaken op het gebied van gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid (publieksrechtelijke taken) kunnen nu al voor 80% worden overgenomen door de overheid. Tenminste dat geldt indien de 80% van de medewerkers ook 80% van het werk meenemen. Kan de minister aangeven wat de status momenteel is? Dan bedoel ik in het aantal medewerkers en de hoeveelheid werk.

Voorzitter,

Het hier nu voorliggend wetsvoorstel is buitengewoon ambitieus en pretendeert in een allesomvattende opzet de ultieme oplossing te bieden voor de geïndiceerde problemen op de arbeidsmarkt.  De claim op succes is er al op voorhand.

Als eerste wil ik het algemeen concept ter discussie stellen om vervolgens de voorgestelde wijzigingen te bekritiseren waarna de conclusie voor zich zal spreken.

Met als vertrekpunt de verstarring en dualiteit op de arbeidsmarkt in de vorm van een oplopende kloof tussen insiders en outsiders, is het kabinet van oordeel dat de voorgesteld aanpassingen het stelsel niet alleen eenvoudiger en sneller maken  maar ook nog eerlijker en voor werkgevers goedkoper als ook meer gericht op het vinden van een nieuwe baan. Het lijkt op de perfecte wasmiddelenclaim waarbij altijd de vraag opdoemt of het alleen om een optische verbetering gaat.

Mevrouw de voorzitter.

De PVV-fractie maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen voor de chronisch zieken en gehandicapten van het mogelijk definitief worden van het voorliggende wetsvoorstel. Zo heeft bijvoorbeeld het Nibud berekend dat dit kan leiden tot meer dan 10% aan inkomensverlies voor de betrokken burgers. Wij hebben zojuist een petitie aangeboden gekregen en ik wil in het bijzonder ook de ouderen noemen, omdat zij zeer worden getroffen. Het zijn juist deze burgers die elke dag opnieuw geconfronteerd worden met de beperkingen en problemen die hun handicap dan wel chronische ziekte met zich brengt. Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij zo langzamerhand in een land komen te wonen waarbij het motto van de samenleving wordt: "Als u een chronische ziekte of handicap hebt, hebt u pech. Dat is uw probleem en dat lost u ook zelf maar op. Jammer, maar helaas!"

Voorzitter,

Na het tamelijk rampzalig verlopen debat op 8 oktober verleden jaar, mag deze kamer zich weer opnieuw buigen over dit onzalige pensioenplan. De verwachting dat na de deconfiture van beide staatsecretarissen het licht zou zijn doorgebroken, was al niet hoog maar wordt temeer bevestigd door hetgeen nu voorligt. De bij  novelle voorgestelde wijzigingen zijn zo schamel dat in feite het voorstel ook nu weer rijp is voor de prullenbak. Normaliter zou –alleen op inhoudelijke gronden, die nu niet anders liggen- dit voorstel onhaalbaar zijn. De enige reden om het weer in debat te brengen met enige kans van slagen, is dat er nu meer steun lijkt te zijn gecreëerd met behulp van uitgedeeld wisselgeld aan wat heet de constructieve drie.

Mevrouw de voorzitter,

Vandaag bespreken we de “Staat van de Europese Unie”, een document dat - in de beste traditie van dit kabinet van list en bedrog - een samenraapsel is van leugens, verzinsels, wensdenken en halve waarheden. Wat rest, is een eurofiel politiek pamflet, waarmee de kiezer zand in de ogen gestrooid wordt. Deze kiezer weet inmiddels, wat er bedoeld wordt met “het eerlijke verhaal” en ik hoop dat op 22 mei, wanneer de verkiezingen zijn voor het Europees Parlement, diezelfde kiezer dit kabinet laat weten hoe hij denkt over de opeenstapeling van gebroken verkiezingsbeloftes en wanbeleid.

Voorzitter.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken. Daardoor wordt uiteindelijk de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en de sociale omgeving versterkt.