Logo PVV Eerste Kamer

woensdag, 04 juli 2012 22:00

Tarieven Netbeheer

VEMW verheugd over spoedige publicatie jaarverslagen netbeheerders.

Vragen van het lid Faber-van de Klashorst (PVV) op 5 juli 2012 medegedeeld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

1. In Nederland zijn de landelijke netbeheerders van transportnetten voor gas en elektriciteit onafhankelijk gepositioneerd van productie en levering. Deze netbeheerders hebben een monopoliepositie per regio. De gehanteerde tarieven worden begrensd door de maximale tarieven, die bepaald worden door de NMa. Opvallend is dat de nettowinsten van de netbeheerders toenemen. Netbeheerders vallen onder netbedrijven. De netbedrijven ondernemen naast het netbeheer ook andere commerciële activiteiten. In de jaarverslagen van de netbedrijven wordt alles bij elkaar genomen en is er geen afzonderlijke financiële weergave van het netbeheer. Momenteel is het dus niet inzichtelijk hoe deze nettowinsten zijn opgebouwd. Om hierover een goed beeld te verkrijgen, is het van belang dat de jaarverslagen van de netbeheerders openbaar worden gemaakt. Onderschrijft de minister dit belang?

Gepubliceerd in Vragen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Marjolein
Twitter-button