Logo PVV Eerste Kamer

dinsdag, 31 januari 2017 16:15

Antiterreurmaatregelen

Bijdrage van Gidi Markuszower

Voorzitter. Vandaag behandelen we drie voorstellen van de regering, voorstellen die de regering omschrijft als antiterreurmaatregelen. Indien deze wetten worden goedgekeurd, wordt het mogelijk om terugkerende jihadisten het Nederlanderschap af te nemen, om terroristen contactverboden op te leggen en — houd u vast, voorzitter, want het wordt spannend — om het paspoort of de identiteitskaart van een terrorist in te nemen. U begrijpt, voorzitter, de terroristen, de jihadgangers, de vijfde colonne in Nederland: ze zijn allemaal aan het bibberen. Of denkt u net als ik dat zij aan het schaterlachen zijn? Het zijn namelijk boterzachte maatregelen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 06 december 2016 15:00

Europees Openbaar Ministerie debat

Bijdrage van Gidi Markuszower

Voorzitter,

De Minister zal inmiddels wel hoofdpijn hebben. Van het gedraai.

Als Kamerlid was de huidige Minister tegen het Europees Openbaar Ministerie. En daarna, toen de Tweede Kamer hem, toen nog Kamerlid,  benoemde als rapporteur op dit onderwerp bleef hij tegen.

De Eerste en Tweede Kamer hebben zich meerdere malen op het principiële standpunt gesteld dat het strafrecht primair een nationale bevoegdheid is en daarom opsporing en vervolging van deze delicten primair een taak is van de nationale autoriteiten.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 05 april 2016 15:23

Aanvulling spreekrecht slachtoffers

Voorzitter,

Met het Wetsvoorstel dat wij vandaag behandelen wordt het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers uitgebreid.

Ook zorgt dit wetsvoorstel ervoor, door een uitbreiding van het schadefonds voor nabestaanden van slachtoffers van ernstige verkeersovertredingen, dat nabestaanden van verkeersmisdrijven een tegemoetkoming kunnen ontvangen.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage van Gidi Markuszower

2 jaar Voorzitter,

Bijna 2 volle jaren moest het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wikken en wegen. Tubben en tobben. Totdat zij aan de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven’ kon voorleggen. Een hele mond vol. Voor een zeer afgeslankte versie van het initiële voorstel.

Immers, de oorspronkelijke motie, die vanzelfsprekend op de steun van de PVV kon rekenen, ging verder. Was een stuk steviger. En riep de Regering op om de nationaliteit te ontnemen aan personen die waren veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Nu worden slechts wat mogelijkheden verruimd voor het ontnemen van het Nederlanderschap. Maar meer ook niet.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 27 januari 2016 12:40

Migratie (Raad van Europa)

13. Joint Debate

13.1 The Mediterranean Sea: a front door to irregular migration
13.2 Organized Crime and Migrants

Today, this Assemblee is again discussing the burning topic of Migration.
Europe is being flooded for years now with violent young angry Muslim men.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 26 januari 2016 11:26

Nagorno (Raad van Europa)

6. Joint Debate

6.1 Escalation of violence in Nagorno-Karabakh and the occupied territories of Azerbaijan
6.2 Inhabitants of frontier regions of Azerbaijan are deliberately deprived of water

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 15 december 2015 11:55

Begrotingsstaten V&J

Voorzitter,

Histoire se repete. De geschiedenis herhaalt zich en dat is niet altijd prettig. Vorig jaar, toen deze Kamer de begroting Veiligheid en Justitie 2015 behandelde, was Parijs en de wereld geschokt door terroristische aanslagen in Parijs. 17 onschuldige Franse burgers werden ritueel geslacht en slechts twee dagen voordat ook in deze Kamer de respectievelijke woordvoerders hun afschuw en medeleven betuigden, declameerden miljoenen mensen: Je Suis Charlie.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage Gidi Markuszower

Voorzitter,

Een van de beste presidenten van de Verenigde Staten, President Ronald Reagan, was bepaald geen bange leider.

Maar de woorden: 'Ik ben van de overheid, en ik kom u helpen" vond hij angstaanjagend.

Ik begrijp zijn vrees. Overheden worden steeds groter en steeds machtiger. Ook in Nederland.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 23 juni 2015 10:15

Debat: Aanscherping Voetbalwet

Bijdrage Gidi Markuszower

Voorzitter, het is met groot genoegen dat ik vandaag mijn maidenspeech mag uitspreken. En nog wel over een wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht, die burgemeesters en de wetgever de instrumenten geven om de straten van Nederland weer wat veiliger te maken.

Want dat voorzitter, is een van de doelen die ik mijzelf, namens de Partij voor de Vrijheid fractie, heb gesteld. Nederland veiliger maken.

Een van de voornaamste taken van de overheid, zo niet de voornaamste, is de veiligheid van de burgers te garanderen. In mijn optiek scoort onze overheid op dit vlak een flinke onvoldoende. Het criminaliteitscijfer kan en moet, fors omlaag.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 30 juni 2015 09:58

Noorse gevangenen in Nederlandse cellen

Bijdrage Gidi Markuszower

Voorzitter,

Aan deze Kamer wordt gevraagd in te stemmen met een Verdrag tussen Noorwegen en Nederland. Waarbij Noorse gevangenen in Nederlandse cellen hun opgelegde vrijheidsstraffen kunnen uitzetten.

De Staatssecretaris noemt dit een bijzondere kans en kan niet wachten om de deal met Noorwegen, na goedkeuring van onze Kamer, te implementeren.

Voorzitter, ik vind het treurig te moeten constateren dat onze Staatssecretaris zo enthousiast is om Noren in Nederlandse cellen te krijgen, terwijl onze eigen Nederlandse criminelen in grote getale vrij rondlopen.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Gidi Markuszower