Logo PVV Eerste Kamer

dinsdag, 05 juli 2016 13:49

Wijziging begrotingsstaten V&J 2016

Bijdrage van Gabriëlle Popken

Vz, "Het ontbreken van een waterdichte EU-buitengrenzencontrole en de ruime mogelijkheden tot vrij reizen in het Schengengebied biedt terroristen gelegenheid om zich naar en binnen Europa te verplaatsen." Dit is geen citaat van de PVV maar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - NCTV- (actueel dreigingsbeeld maart 2016).

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 25 november 2014 16:52

Spreektekst WLZ - Gabrielle Popken

Vz,

Afgesloten van  de buitenwereld, geen vriendelijk praatje met het personeel, niet naar buiten kunnen, niet naar het toilet kunnen, 1 keer per week kunnen douchen…

Het kabinet  komt haar belofte na van ‘strenger’ straffen.....NIET van criminelen die beroven of  mishandelen…

NEE, van onze ouderen en gehandicapten, wiens zorg wordt afgepakt….. die aan hun lot worden overgelaten.

Onder het mom van  het ‘hervormen’  en de zogenaamde participatiemaatschappij  slaat deze wet over 37 dagen de hakbijl in de wortels van onze verzorgingsstaat.  Waar vadertje Drees ouderen een onbezorgde dag gaf, breekt de PvdA deze onbezorgde dag genadeloos af.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 04 maart 2013 15:38

Maidenspeech - Gabriëlle Popken

Mijnheer de voorzitter.

Vandaag komen we te spreken over een wet die, zoals al eerder bepleit door mijn PVV-collega's in de Tweede Kamer, getypeerd kan worden als een echte anti-PVV-wet. De PVV is tegen partijfinanciering door de Staat en als enige partij accepteren wij dan ook geen staatssubsidie. Wij houden zelf onze broek op met behulp van giften van burgers die ervoor kiezen om ons te steunen. En zo hoort het ook. Een politieke partij behartigt de belangen van burgers en dient dan ook door die burgers gedragen te worden. Een politieke partij is geen staatsorgaan.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Gabriëlle Popken